Publicaties

Brochure
01-11-2014
Praktijkinfo: Centrummanagement
Meer dan ooit staat centrum- of binnenstadmanagement in Nederland in de schijn-werpers. Winkelgebieden staan onder druk o.a door de toenemende invloed van internetverkopen.
Brochure
02-10-2014
Actieplan aan tafel - Samen naar een beter, slimmer en efficiënter toezicht
Aanbod van het bedrijfsleven aan het kabinet voor een gezamenlijk actieprogramma, gericht op een beter, slimmer en efficiënter toezicht.
Informatieblad
01-10-2014
Infoblad: Standpunt en inzet VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015
Mede door de financiële bezuinigingen worden de provincies momenteel gedwongen zich te herbezinnen op de rollen, beleidsvelden en taken.
Informatieblad
01-10-2014
Infoblad: Standpunt en inzet VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Waterschapsverkiezingen 2015
Goed waterbeheer en een goede waterkwaliteit zijn van groot belang voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Brochure
01-10-2014
Praktijkinfo: Verkiezingen Provinciale Staten
Provincies zijn belangrijk voor het bedrijfsleven, meer dan vaak wordt beseft. Hun invloed is niet zo zichtbaar en tastbaar als dat van het Rijk of een gemeente.
Brochure
01-10-2012
The Netherlands thrives on Europe
Er is ook een Nederlandstalige versie: Nederland leeft van Europa. - Deze brochure is alleen digitaal beschikbaar -