Veiligheid Voorop

01-03-2017

Veiligheid is uitermate belangrijk voor bedrijven in de (chemische) industrie. Een bedrijf wil veiligheid goed op orde hebben. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor omwonenden en voor het milieu. Daarom neemt een bedrijf allerlei veiligheidsmaatregelen en zijn er tal van veiligheidsprocedures.

Werken aan veiligheid is een continu proces van ervaringen opdoen, leren van elkaar en van verbeteringen doorvoeren. Hoe vervelend ook, het kan gebeuren dat er iets fout gaat. Het is belangrijk om daar binnen de sector goed naar te kijken en ervan te leren. 

Veiligheid Voorop

Om de veiligheidsprestaties van de (petro-)chemie naar een hoger niveau te brengen is in 2011 door vijf partijen gestart met het programma Veiligheid Voorop. Deelnemers van het eerste uur waren: VNO-NCW, de chemische industrie (VNCI), de petroleumindustrie (VNPI), de tankopslagbedrijven (VOTOB) en de handelaren in chemische producten (VHCP). In het eerste actieplan uit 2011 committeerden deze partijen zich aan meetbare verbetering van de veiligheidscultuur. In het meerjarenprogramma 2017-2019 worden onze jongste ambities weergegeven. Op de website van Veiligheid Voorop is onder het kopje Tools en publicaties te vinden hoe BRZO-bedrijven zich over de laatste jaren hebben ontwikkeld. 

Anno 2017 zijn inmiddels driekwart van alle BRZO-bedrijven (bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en daarom onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen vallen) bij Veiligheid Voorop aangesloten. Ook zijn vijftien brancheorganisaties en zes Regionale Veiligheidsnetwerken betrokken bij diverse acties die de veiligheid structureel verbeteren. 

Rapportage

In de Veiligheid Voorop rapportage 2016 worden de resultaten over het afgelopen jaar gedeeld. Duidelijk wordt onder meer dat er in de laatste jaren steeds vaker door leidinggevenden naar de veiligheid op de werkvloer gekeken wordt en dat (chemische) bedrijven hun processen steeds beter borgen door excellente veiligheidssystemen.

Behalve het jaarlijks toetsen van de punten uit het eerste actieplan, ontplooit Veiligheid Voorop diverse andere activiteiten. Zo heeft Veiligheid Voorop in 2017 in samenwerking met bedrijven en hogescholen een uniek Veiligheidscurriculum gecreëerd, die vanaf september in alle hbo-opleidingen Chemische technologie zal worden toegepast. Ook wordt jaarlijks een groot evenement, de Veiligheidsdag, georganiseerd. In 2017 met als thema 'eigenaarschap'. Voor meer informatie over de agenda en alle activiteiten van Veiligheid Voorop zie onze website.

Schrijf je in voor het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden van ons laatste nieuws? Registreer u dan hier voor onze nieuwsbrief.

Leestips

We zijn gewoontedieren, óók in crisistijd
Mensen vallen in een crisissituatie terug op wat ze altijd doen. Daarom werkt het niet wanneer je voor bijzondere omstandigheden die bijna nooit voorkomen, afwijkende procedures bedenkt. Dat is één van de lessen die Astrid Scholtens op basis van internationaal besluitvormingsonderzoek heeft getrokken. “Als je van mensen verwacht dat ze eigenaarschap tonen in crisistijd op het gebied van veiligheid, dan zul je ze dat in vredestijd ook moeten laten doen.”
Lees hier het hele verhaal van Astrid Scholtens

Eigenaarschap past niet in 'de hark'
Het afschaffen van de koffiejuffrouw was voor Harold Janssen de trigger die zijn denken over ‘harkerige’ organisaties in gang zette. Janssen: “Een businesscase heet dat. Je kent dat wel, dan gaat er iemand zitten uitrekenen hoeveel de koffiejuffrouw wel niet kost en dat een automaat echt goedkoper is. Dan ontstaat er een eigenaardig spel tussen die business case en de werkelijke koffiebehoefte, die méér blijkt te zijn dan de twee verstrekkingen per dag waar de berekening op gebaseerd was. De businesscasemensen probeerden het personeel aan te passen aan het model.”
Lees hier het hele verhaal van Harold Janssen