Perspectief op Werk

21-10-2019

De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen. Dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. In Perspectief op Werk wordt gezocht naar mogelijkheden om meer vacatures te vervullen en de arbeidsparticipatie te vergroten. In een gezamenlijke intentieverklaring hebben werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad en de ministeries van OCW & SZW aangegeven de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te willen benutten. De partijen gaan samen een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.

Uitrol via arbeidsmarktregio’sDe deelnemende partijen doen met Perspectief op Werk een oproep aan de arbeidsmarktregio’s om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. De aanpak in het regionaal actieplan heeft het karakter van een doe-agenda voor de korte termijn. Uitgangspunt is dat een betere publiekprivate samenwerking (PPS) zorgt voor goede matches.

 

Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds € 35 miljoen beschikbaar gesteld. Regio’s zijn gevraagd om actieplannen in te dienen om voor deze middelen in aanmerking te komen.

LeertrajectPerspectief op Werk is naast een extra impuls ook een leertraject. Vanuit de praktijk wordt bezien hoe de bemiddeling van deze groep verbeterd kan worden. VNO-NCW en MKB-Nederland werken daarom zowel landelijk als regionaal mee aan een leeragenda om zo samen te leren hoe we toekomstige samenwerking op de arbeidsmarkt vorm kunnen geven.

 

Meer info -> site is in ontwikkeling!

 

NB: dit project wordt uitgevoerd door st. NL Onderneemt Maatschappelijk!