Wat is VNO-NCW?

Ons bestuur

Ondernemingen, ondernemers, hun medewerkers, deskundigen van (branche)verenigingen en die van de regionale werkgeversverenigingen vormen de ruggengraat van VNO-NCW. Zij leveren in besturen, commissies en adviesraden de informatie, opvattingen, kennis en ervaring die de basis vormen voor het door VNO-NCW voorgestelde sociaal en economisch beleid.

Onze medewerkers

De medewerkers van VNO-NCW geven dagelijks invulling aan de doelstelling van VNO-NCW om op professionele en betrouwbare wijze op te komen voor de belangen van ondernemers. Dat gebeurt vanuit de bekende Malietoren in Den Haag, maar ook in de regio, in Brussel en internationaal. VNO-NCW vormt één gezamenlijk bureau met MKB-Nederland onder leiding van algemeen directeur Focco Vijselaar.

Focco Vijselaar
Focco Vijselaar
algemeen directeur werkorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland
Leendert-Jan Visser
Leendert-Jan Visser
directeur MKB-Nederland
Patrick Bergman
directeur
Irene Linthorst
directeur beleid
Simone Boitelle
Simone Boitelle
directeur

Jong management

Nieuw ondernemerschap vervult een belangrijke rol in een gezonde en concurrerende economie. Aan VNO-NCW is de vereniging Jong Management verbonden. Jong Management richt zich op jonge ondernemers, directeuren en managers. 

Dutch Sustainable Growth Coalition

De Coalitie brengt de acht Nederlandse multinationals Unilever, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Philips, Shell, KLM en HEINEKEN samen, gesteund door VNO-NCW en onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende. De gezamenlijke overtuiging is dat financiële en economische groei direct verband houden met maatschappelijk rendement.

Curatorium

Het Curatorium vervult de rol van onafhankelijk ‘klankbord’ voor bestuur en directie van VNO-NCW ten aanzien van de maatschappelijke positionering van VNO-NCW. De advisering kan betrekking hebben op concrete, actuele beleidsonderwerpen.