Sociale Zaken

Harry van de Kraats en Guusje Dolsma geven leiding aan de Directie Sociale Zaken. Deze werkt in opdracht van de verenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

 

Guusje Dolsma

plv. directeur sociale zaken
+31 70 3490 230
+31 6 5245 4977
Guusje Dolsma
plv. directeur sociale zaken

Yvonne Bessems

directiesecretaresse
+31 70 3490 411
Yvonne Bessems
directiesecretaresse

Directie Sociale Zaken

Alfred van Delft

secretaris
Portefeuille
 • arbeidsverhoudingen
 • arbeidsvoorwaarden
 • cao
 • cao-onderhandelingen
 • ww (werkloosheidswet)
 • deeltijd-ww
 • ontslagrecht
 • ontslagvergoeding
 • arbeidsduur
 • arbeidsparticipatie
 • flexwerk
+31 70 3490 218
Alfred van Delft
secretaris

Gertrud van Erp

secretaris
Portefeuille
 • onderwijs en bedrijfsleven
 • vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)
 • leven lang leren
 • hbo (hoger beroepsonderwijs)
 • sbb (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
+31 70 3490 221
+31 6 1135 1735
Gertrud van Erp
secretaris
Anneloes Goossens
Anneloes Goossens

Anneloes Goossens

secretaris
Portefeuille
 • loondoorbetaling bij ziekte
 • WIA
 • arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
 • premiedifferentiatie WW
 • arbeidsmarkt
+31 70 3490 197
Anneloes Goossens
secretaris

Jurre de Haan

secretaris
Portefeuille
 • pensioenen
+31 70 3490 224
Jurre de Haan
secretaris

Lisa Kuijs

junior projectsecretaris
Lisa Kuijs
junior projectsecretaris

Mario van Mierlo

secretaris
Portefeuille
 • arbeidsomstandigheden
 • arbocatalogi
 • asbest
 • arbodiensten
 • arbobeleid
 • bedrijfsgezondheidszorg
 • bhv (bedrijfshulpverlening)
 • gevaarlijke stoffen
 • grenswaarden
 • gezondheid
 • beroepsziekten
 • europese sociale zaken
+31 70 3490 216
Mario van Mierlo
secretaris

Ton Schoenmaeckers

secretaris
Portefeuille
 • arbeidsmigratie
 • internationale zaken
 • arbeidsrecht
 • arbeidsverhoudingen
+31 70 3490 214
+31 6 1135 1696
Ton Schoenmaeckers
secretaris

Rob Slagmolen

secretaris
Portefeuille
 • arbeidsmarkt
 • arbeidsparticipatie
 • jongeren
 • ouderen
 • participatiewet
 • quotumregeling
 • social return
 • arbeidsmigratie
 • laaggeletterden
 • scholing
 • duurzame inzetbaarheid
+31 70 3490 229
+31 6 1135 1703
Rob Slagmolen
secretaris

Anthony Stigter

secretaris
Portefeuille
 • gezondheidszorg
 • arbeidsmarkt
+31 70 3490 412
Anthony Stigter
secretaris

Helena Berends-de Boer

secretaresse
+31 70 3490 426
Helena Berends-de Boer
secretaresse

Agnes Dewkalie

secretaresse
+31 70 3490 213
Agnes Dewkalie
secretaresse

Dafne Gaunt

secretaresse
+31 70 3490 226
Dafne Gaunt
secretaresse