Lisa Kuijs

Lisa Kuijs

Lisa Kuijs

beleidssecretaris
Portefeuille
  • diversiteit en inclusie
  • arbeidsmarkt
  • discriminatie
  • integratie van minderheden
  • inburgering
  • emancipatie
  • arbeidsmobiliteit
  • arbeid en zorg
  • kinderopvang


+31 70 3490 222