Jan van den Broek

Jan van den Broek

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
  • activiteitenbesluit
  • bestuursrecht
  • bezwaar en beroep
  • milieueffectrapportage (mer)
  • nadeelcompensatie
  • omgevingsvergunning
  • omgevingsrecht
  • omgevingswet
  • regionale uitvoeringsdiensten (rud's)


+31 70 3490 322
+31 6 524 549 69