Rob Slagmolen

Rob Slagmolen

Rob Slagmolen

beleidssecretaris
Portefeuille
 • arbeidsmarkt
 • arbeidsparticipatie
 • jongeren
 • ouderen
 • participatiewet
 • quotumregeling
 • social return
 • arbeidsmigratie
 • laaggeletterden
 • scholing
 • duurzame inzetbaarheid


+31 70 3490 229
+31 6 1135 1703