Martin Noordzij

avatar

Martin Noordzij

beleidssecretaris
Portefeuille
  • accountancy
  • accountants
  • audits
  • corporate governance
  • efrag (european financial reporting advisory group)
  • jaarrekening
  • jaarverslagen
  • iasb (international accounting standards board)
  • ifrs (international financial reporting standards)


+31 70 3490 424