Mario van Mierlo

Mario van Mierlo

Mario van Mierlo

beleidssecretaris
Portefeuille
 • arbeidsomstandigheden
 • arbocatalogi
 • asbest
 • arbodiensten
 • arbobeleid
 • bedrijfsgezondheidszorg
 • bhv (bedrijfshulpverlening)
 • gevaarlijke stoffen
 • grenswaarden
 • gezondheid
 • beroepsziekten
 • europese sociale zaken


+31 70 3490 216