Janny Kamp

Janny Kamp

Janny Kamp

beleidssecretaris
Portefeuille
  • belastingen
  • btw
  • gemeentelijke belastingen
  • woz (waardering onroerende zaken)
  • formeel belastingrecht


+31 70 3490 419
+31 6 5245 4981