Dirk Jan Sinke

Dirk Jan Sinke

Dirk Jan Sinke

beleidssecretaris
Portefeuille
  • belastingen
  • belastingverdragen
  • vennootschapsbelasting
  • vestigingsklimaat
  • deelnemingsvrijstelling
  • renteaftrek
  • wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (wbso)
  • brievenbusmaatschappijen
  • transfer pricing


+31 70 3490 432