Alfred van Delft

Alfred van Delft

Alfred van Delft

beleidssecretaris
Portefeuille
 • arbeidsverhoudingen
 • arbeidsvoorwaarden
 • cao
 • cao-onderhandelingen
 • ww (werkloosheidswet)
 • deeltijd-ww
 • ontslagrecht
 • ontslagvergoeding
 • arbeidsduur
 • arbeidsparticipatie
 • flexwerk


+31 70 3490 218