Ondernemen voor uw provincie - verkiezingen Provinciale Staten 2023

Op 15 maart 2023 kan er weer worden gestemd voor de Provinciale Staten, een belangrijk moment voor politici, burgers én ondernemers. Waar we gaan wonen, werken of recreëren wordt medebepaald en uitgevoerd door de provincie. Samenwerking is de sleutel tot succes. Met het bedrijfsleven, maar ook met gemeenten of het regionaal (beroeps-)onderwijs. Samen werken we zo aan continuering van het verdienvermogen van Nederland als basis voor brede welvaart.

Lees op deze pagina in artikelen en columns over onze standpunten en thema’s waar de provincie een rol heeft. Ook branche- en regionale organisaties hebben specifieke onderwerpen die zij onder de aandacht brengen van provinciebestuurders overheden en politiek.

 

Media

 

Opinie

De verkiezingen voor Provinciale Staten worden gegijzeld door de nationale politiek omdat de Eerste Kamer op het spel staat, stelt Marcel Hielkema, voorzitter van het platform ‘NL Onderneemt in de Regio’ van VNO-NCW en MKB-Nederland. Maar juist het belang van de provincie moet voorop staan. Plannen voor onze directe werk- en leefomgeving zouden in de campagnes leidend moeten zijn. De regio en daarmee de provincies zijn, mede door de decentralisatie van rijkstaken, belangrijker dan ooit. Er zijn inmiddels 31 Economic Boards en 35 Arbeidsmarktregio’s, waarin overheid, ondernemers en onderwijs samenwerken aan het stimuleren van de regionale economie en de arbeidsmarkt. Uitdagingen laten zich bovendien niet tegenhouden door gemeentegrenzen en moeten in een uitgebreid samenwerkingsverband worden opgepakt, willen we veranderingen doorvoeren die voor brede welvaart noodzakelijk zijn.
Lees het hele opinieartikel van Marcel Hielkema op de website van het AD, toegankelijk met een abonnement op een van de titels van de DPG groep: NU.nl, het AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool, de Stentor, Tubantia, de Gelderlander, het ED, Brabants Dagblad, BN DeStem en de PZC.

 

Zakendoen

In het programma Zakendoen van BNR gaat presentator Thomas van Zijl wekelijks in gesprek met een van de regionale voorzitters van VNO-NCW over de aanstaande verkiezingen.

  • De aftrap was op 14 februari voor Marc Hagen, voorzitter VNO-NCW West
  • Luister hier het gesprek terug van 28 februari met Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden en voorzitter van het platform NL Onderneemt in de regio van VNO-NCW en MKB-Nederland.
  • Op 7 maart kwam Ron Coenen, voorzitter Limburgse Werkgeversvereniging LWV naar de studio.
  • Op 14 maart sprak BNR met Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland.
  • Tot slot het gesprek met Sieger Dijkstra, voorzitter VNO-NCW MKB-Noord op 8 maart.

 

 

Brieven en manifesten

 

REGIO'S

 

VNO-NCW Midden en MKB Midden

Drents netwerk voor centrumgebieden, VNO-NCW MKB Drenthe alsmede vanuit de betrokken Drentse gemeenten

Limburgse Werkgeversvereniging LWV

MKB Limburg en Centrum Platform Limburg

Ondernemend Limburg (LWV, MKB-Limburg en LLTB)

VNO-NCW Brabant Zeeland

VNO-NCW West

VNO-NCW MKB-Noord

Economisch Forum Holland boven Amsterdam

 

BRANCHES

 

Bouwend Nederland

Bovag

evofenedex

Gastvrij Nederland

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Bouwend Nederland

Koninklijke Metaalunie

Transport en Logistiek Nederland

 

Nieuws

 

Goed vestigingsklimaat gaat over borgen van de economie van morgen

Een goed vestigingsklimaat gaat over het borgen van de economie van morgen’. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland op 15 februari in een brief aan de Tweede kamer vooruitlopend op een Kamerdebat deze week over het vestigingsklimaat. Een korte versie van de brief verscheen ook als opinieartikel in de Volkskrant van de hand van Ingrid Thijssen. Lees meer

Nu vooral focussen op de uitvoering van het stikstofbeleid

'Er ligt een goede kamerbrief over stikstof. Die maakt goed duidelijk dat iedereen zijn deel levert om het stikstofvraagstuk de komende jaren op te lossen en wat allerlei sectoren al gedaan hebben. Onduidelijk blijft echter hoeveel ontwikkelruimte er komt komende jaren, naast ruimte voor de natuur en voor PAS-melders. Verder is het zaak de nieuwe uitkoopregeling voor piekbelasters zo snel mogelijk te laten starten.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de brief van Minister Van der Wal aan de Tweede kamer. Lees meer

 

Landelijk Actieplan Netcongestie is goed begin

Betere bestuurlijke coördinatie bij de aanleg van elektriciteitsnetten, veel meer slimme energyhubs en slimmer gebruik van het net. Die maatregelen staan centraal in het Landelijk Actieplan Netcongestie waaraan VNO-NCW en MKB-Nederland hebben meegewerkt en dat 21 december is overhandigd aan minister Jetten (EZK). Lees meer

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseerden samen met netbeheerder Liander op 24 januari een webinar voor bedrijven over netcongestie. Liander nam de kijkers mee in de oorzaken van transportschaarste en wat zij op korte en lange termijn doen om dit op te lossen. Ook een praktijkcasus kwam aan bod met een lokale oplossing. Tot slot ging het webinar in op wat ondernemers zelf kunnen doen. Kijk hier het webinar terug en of download de presentatie

'Kom met bedrijfsleven tot nationale ruimtelijke keuzes en uitvoeringskracht'

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft half december het ruimtelijke 'Startpakket' naar de twaalf provincies verstuurd. Het is de start van het bestuurlijk proces met als doel eind 2023 bestuurlijke afspraken te maken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. De afspraken vormen mede de basis voor een nieuwe nota ruimte in 2024. Lees meer

 

’Fatsoenlijk gesprek over arbeidsmigratie in Nederland niet mogelijk’

‘Alle vormen van migratie worden in het publiek debat op één hoop gegooid. Van uitgeprocedeerde of zich misdragende asielzoekers tot Europese arbeidsmigranten, tot vakmensen of studenten van buiten de Europese Unie. Daardoor is een fatsoenlijk gesprek over arbeidsmigratie die Nederland, net als Duitsland, nodig heeft niet mogelijk. Lees meer

 

Lelylijn nu ook op EU-agenda

De ministers van Transport van de 27 lidstaten van de EU hebben op 5 december besloten dat de Lelylijn wordt opgenomen in het uitgebreide TEN-T (Trans-Europees Transport) Netwerk. Dat is een belangrijk besluit voor Nederland omdat Europa daarmee het belang van de Lelylijn erkent en de beoogde nieuwe spoorlijn dankzij dit besluit kans maakt op Europese subsidies. Lees meer

 

‘Investeer in onze digitale toekomst’

Nederland behoort wereldwijd tot één van de digitale koplopers. Toch zijn de eerste scheuren zichtbaar in onze digitale economie.’ Daarom doen VNO-NCW en MKB-Nederland – in samenwerking met enkele betrokken branches - in een gezamenlijke digitale notitie ‘Investeren in onze digitale toekomst’ een aantal aanbevelingen voor het versterken van onze digitale economie. Lees meer

 

Stroomnet kan verduurzaming niet bijhouden

Steeds meer ondernemingen ondervinden moeite om op het elektriciteitsnet te worden aangesloten als ze willen verduurzamen en bijvoorbeeld van het gas af willen. Daarom gaat netbeheerder TenneT -in samenwerking met de regionale netbeheerders en ondernemersorganisaties- onderzoeken of het mogelijk is om het net te ontlasten op piekmomenten en flexibeler met stroom om te gaan (‘spitsmijden’). Lees meer

 

Industrie timmert hard aan de weg met verduurzaming

De Nederlandse industrie timmert hard aan de weg om te verduurzamen en de klimaatdoelen te halen. Van de grootste waterstoffabriek van Europa tot duurzame productie van bakstenen. Om te laten zien wat er allemaal gebeurt brengt de Nederlandse industrie vandaag -tijdens COP27- een nieuw inspiratiemagazine uit met interviews met tal van betrokkenen uit de industrie. Lees meer

 

Techniekbranches slaan handen ineen om 60.000 vacatures te vervullen

Door het tekort aan technici dreigt onder meer de uitvoering van de energietransitie en de bouwopgave vast te lopen. Daarom lanceren vijf technische sectoren in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland het ‘Aanvalsplan Techniek met tal van onconventionele maatregelen. Lees meer

 

Breng samen met bedrijven tempo in ruimtelijke ordening en woningbouw

‘Om tempo te krijgen in de woningbouw is naast snelle oplossing van het stikstofprobleem ook een Nationaal Woningbouwberaad nodig, zodat overheden, marktpartijen en corporaties maximaal samenwerken om het woningtekort te bestrijden.’ Lees meer

 

Minister tegen bouwstop voor distributiecentra

Minister De Jonge van VRO heeft in een debat met de Tweede Kamer gezegd dat een landelijke bouwstop voor distributiecentra te restrictief en onverstandig is. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met deze steun van de minister. Lees meer

 

Invoering aanschafbelasting bestelauto’s heeft nauwelijks effect op CO2-uitstoot

De invoering van een aanschafbelasting (bpm) per 2025 op een diesel bestelauto heeft nauwelijks effect op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Elektrische modellen zijn voor een meerderheid van de ondernemers namelijk nog geen reëel en rendabel alternatief, waardoor ook ná invoering van de aanschafbelasting ondernemers komende jaren massaal kiezen voor een diesel bestelauto. Lees meer

 

Ondernemers verheugd dat ze elektriciteitsnet weer op kunnen

‘Het is goed nieuws voor de energietransitie en het ondernemingsklimaat dat de stop op het aansluiten van bedrijven op het elektriciteitsnet in Brabant en Limburg per vandaag wordt opgeheven.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het nieuws dat Tennet en Enexis zojuist bekendmaakten. Lees meer

 

‘Kamer stelt terecht kritische vragen over beleid rond Schiphol’.

Het bedrijfsleven maakt zich zorgen over het besluit van minister Harbers (I&W) over het maximeren van het aantal vluchten vanaf Schiphol. Ook de Tweede Kamer heeft veel vragen, zo blijkt uit een schriftelijk overleg. Lees meer

 

Kabinet en bedrijfsleven gaan samen innovatief stikstofprobleem aanpakken

‘We moeten uit de loopgraven over stikstof. Er zijn concrete oplossingen die werken voor de natuur, voor boeren en die zorgen dat de economie weer verder kan. We moeten nu vooral zorgen dat we daar mee aan de slag gaan.’ Die boodschap brachten Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) 17 augustus in hun gesprek met Johan Remkes en een delegatie van het kabinet. De belangrijkste afspraak die vandaag al werd gemaakt is dat het kabinet op korte termijn gaat werken met het bedrijfsleven aan een innovatieaanpak. Lees meer

 

‘Signalen en helpende hand van ondernemers omdat Nederland vastloopt’.

‘Vanuit het hele land bereiken ons veel signalen van ondernemers dat Nederland op meerdere fronten vastloopt waar het gaat om verduurzaming, de aanleg van infrastructuur en bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen. Hiermee komen onze gezamenlijke ambities op onder andere het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en woningbouw in gevaar. Laat ondernemers daarom onderdeel van de oplossing zijn door met nieuwe vormen van publieke-private samenwerking deze problemen gezamenlijk aan te pakken.’ Die oproep deed VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen begin juli 2022 namens een grote groep regionale ondernemers in een brief aan minister-president Mark Rutte. Lees meer

 

Nieuw platform geeft kijkje in keuken bij verduurzaming industrie

Om beter inzicht te geven in wat de industrie doet om de klimaatdoelen te halen is er sinds 4 juli de nieuwe website industrieaanbodaannederland.nl. Nederland heeft door haar historie en ligging veel mooie industriële bedrijven die nieuwe oplossingen verzinnen en ons elke dag voorzien van producten die we gebruiken. Van papier, dakpannen tot voedingsmiddelen, kunstmest, staal, brandstoffen en verf. Tegelijk is de industrie ook verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Hoe werkt de Nederlandse industrie aan een klimaatneutrale, circulaire en groene toekomst? Dat en meer vind je op de nieuwe website, samen met voorbeelden en reacties op de actualiteit. Lees meer

 

Thijssen: ‘Stop de vrije val van ons vestigingsklimaat’

‘Stop de vrije val van ons vestigingsklimaat’. Dat is in het kort de boodschap van een opinieartikel van Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter, in NRC 3 juli. In het artikel maakt Thijssen de vergelijking met de republiek Venetië. Na elf eeuwen stabiliteit en voorspoed raakte deze in verval. De Venetianen dachten dat hun welvaart eeuwigdurend was en hun bestuurlijke inrichting verlamde de slagvaardigheid. Zij konden de concurrentie van opkomende zeevarende landen als Portugal, Engeland en Nederland het hoofd niet bieden. Lees meer

 

‘Bereikbaarheid van Nederland toch steeds verder onder druk’

In het bedrijfsleven nemen de zorgen over de doorontwikkeling van de nationale infrastructuur hand over hand toe. De opgaven om Nederland en de nieuwe woningbouwgebieden ook in 2040 bereikbaar te houden zijn levensgroot, maar tegelijkertijd ontbreekt handelingsperspectief bij de overheid en het bedrijfsleven door de stikstofproblemen en geldgebrek. Dat ondanks de door het kabinet aangekondigde extra investeringen. Volgens het bedrijfsleven is het daarom belangrijk dat de Tweede Kamer minister Harbers en staatssecretaris Heijnen hier op wijst en vraagt te werken aan oplossingen, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland eind juni in een brief. Lees meer

 

‘Grote zorgen over afbreken verbindingennetwerk Schiphol’

‘We zijn zeer bezorgd over het besluit om het aantal vluchten op Schiphol te laten krimpen en het verdere uitstel van de opening van vliegveld Lelystad.’ Dat zegt Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter, naar aanleiding van het nieuwe Kabinetsbesluit over Schiphol. ‘Het is absoluut noodzakelijk dat de geluidsoverlast en emissies fors afnemen. Daar moet echt versneld werk van worden gemaakt, maar krimp bedreigt het netwerk van directe verbindingen wat cruciaal is voor Nederland,' aldus Thijssen. Lees meer

 

Geen ruimte voor economische ontwikkeling in stikstofplannen

'Het is goed dat het kabinet kiest voor een gebiedsgerichte aanpak die het stikstofprobleem structureel aanpakt. Het lijkt er echter op dat in de plannen tot 2030 geen enkele ruimte komt voor economie, de bouw van nieuwe woningen en nieuwe duurzame energieprojecten. Er is echter al op korte termijn stikstofruimte nodig om de motor van de economie draaiend te houden. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland na een eerste bestudering van de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Lees meer

 

 

 

Columns

 

Provincie heeft belangrijke rol voor ondernemersklimaat

Wie aan ondernemersklimaat denkt, denkt al gauw aan een grote nationale of internationale strategie. Maar het merendeel van de bedrijven die ik ken, willen dat ondernemersklimaat gewoon naast de deur, voor hunzelf, op de plek waar zij zijn gevestigd. Er zijn gemeentes of regio’s die dat heel goed weten, voor anderen is het nog een ver van hun bed-show. Lees meer

Laat de stem van ondernemers niet ten onder gaan in de waterschappen

Het worden bijzondere verkiezingen voor de waterschappen. Want die zijn voor het eerst zonder geborgde (toegewezen) zetels voor het bedrijfsleven. Wel nog voor boeren en eigenaren van natuurgebieden. Het resultaat van een – laat ik het zo maar zeggen – bijzonder politiek proces. Lees meer

Voorrang op het stroomnet? Dat kan juist tot vertraging leiden

Bedrijven kunnen niet verduurzamen. Nieuwe zon- en windparken kunnen niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De oorzaak: het net zit overvol. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil daar iets aan doen en gaat het voor netbeheerders mogelijk maken om bij nettoegang voorrang te geven aan projecten die congestieproblemen oplossen of beperken en aan projecten met een maatschappelijke functie. Maar is dat nu wel zo'n goed idee? Lees meer

Provincie heeft belangrijke rol voor ondernemersklimaat

Wie aan ondernemersklimaat denkt, denkt al gauw aan een grote nationale of internationale strategie. Maar het merendeel van de bedrijven wil dat gewoon naast de deur, voor henzelf, op de plek waar zij zijn gevestigd. En daar speelt de provincie een belangrijke rol. Lees meer

 

Gezocht: visionairs én verbinders!

De laatste tijd spreek ik regelmatig met én over de politiek. Iets wat richting de Provinciale Statenverkiezingen steeds actueler is. Wat opvalt is dat iedereen het weliswaar eens is over de problemen, maar er geen langetermijnvisie is. Maar als we het hier dan zo roerend over eens zijn, waarom komen we dan niet verder? vraagt Ron Coenen voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging zich af. Lees meer

 

Geen tijd voor politieke impasse in de provincie

Woningbouw, energietransitie, stikstof: de ruimtelijke uitdagingen vragen om actie van de provincies. Dus niet om een langdurig coalitieproces na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar bijvoorbeeld de energietransitie loopt vast door te volle stroomnetten. Ook hier hebben provincies een taak. Lees meer

 

Zorg voor eerlijke concurrentie als gemeente marktpartij wordt

Al bijna 10 jaar vragen ondernemers om hervorming van de Wet markt en overheid. Bedoeld om oneerlijke concurrentie van gemeenten te voorkomen, heeft deze in de praktijk amper slagkracht. Als gemeenten zeggen dat ze iets doen 'uit algemeen belang', hebben ondernemers het nakijken. Gelukkig besluit de Tweede Kamer op korte termijn over een voorstel om deze oneerlijke concurrentie aan banden te leggen. Geen dag te vroeg, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Lees meer

 

'Kunnen we het samen oplossen?'

Strijd tussen natuur en economie, tussen boeren en stedelingen. Kunnen we elkaar in 2023 svp de hand reiken? Vraagt Eric van Schagen, voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland. Lees meer

 

Kluitjesvoetbal geen oplossing voor infra en transport

Te veel geld voor infra gaat naar de Randstad, betoogt Sieger Dijkstra, voorzitter VNO-NCW MKB-Noord. In het noorden is de ruimte, dus stop met kluitjesvoetbal. Lees meer

 

'Maak nieuwe loketten voor arbeidsmarkt complementair'

Als werkgever is het vinden van personeel vaak een heel proces van regelingen, fondsen, loketten en begeleiders. Zeker als het gaat om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die wat extra hulp nodig hebben een baan te vinden. Lees meer

 

Kunnen we straks nog wel winkelen?

In de drukke decembermaand zien we weer eens wat een ‘bruisende binnenstad’ of dorpskern kan doen. Maar die winkelstraat staat wel onder druk. Door de opkomst van online shoppen, maar ook de stijgende energiekosten en huurprijzen. Lees meer

 

Impact maken op regionale economie vraagt om afstemming

Landelijke en regionale overheden moeten samen optrekken. Alleen zo krijgt de regionale economie een impuls, aldus Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden. Lees meer

 

De woningcrisis oplossen is vooral een kwestie van doen

De woningcrisis oplossen, is een kwestie van zorgen dat het kan. Schrik investeerders dan niet af met onduidelijkheid over regels. Wijs locaties aan waar gebouwd kan worden, ga met marktpartijen om tafel en zorg ook voor 'warpsnelheid' in de vergunningverlening. Lees meer

 

Energietransitie mag niet stokken door gebrekkig stroomnet

De energie-infrastructuur is een voorwaarde voor het overschakelen op stroom in productieprocessen. Daarom is versnelling van uitbreiding van het net een nationale prioriteit. Ondertussen gaan we niet stilzitten en kniezen, maar stropen we de mouwen op. Op verschillende manieren draagt ook het bedrijfsleven bij aan de ontlasting van het elektriciteitsnet. Lees meer

 

Houd álle bestelauto’s betaalbaar voor het mkb

Gebruik een wortel en niet de stok. Daar bereik je echt veel meer mee. Dat is het eerste wat ik denk als ik kijk naar de manier waarop het kabinet ondernemers sneller in emissievrije bestelauto’s wil laten rijden. Lees meer

 

'Moderne bedrijventerreinen nodig voor mooi werk'

In het nieuws vliegen de grote problemen je dagelijks om de oren. Door al dat nieuwsgeweld zou je bijna uit het oog verliezen hoe belangrijk juist dat dagelijkse werk is. Daar zijn geschikte moderne bedrijventerreinen voor nodig waar wij met onze mensen lekker ons werk kunnen doen. Lees meer

Waarom datacenters een belangrijke rol hebben in grote transities

Wat is de overeenkomst tussen datacenters en windmolens? Dat klinkt als het begin van een flauwe mop, maar ik ben echt bloedserieus. Want wist u al dat datacenters een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van Nederland? Lees meer

'Gebruik de kracht van Oost-Nederland'

Ik wist het al en nu is het ook wetenschappelijk bewezen: Oost-Nederland is een krachtige regio. Wetenschappers concluderen in het onderzoek 'De Kracht van Oost' dat er in de provincies Gelderland en Overijssel een sterk en gezond mkb is, dat sleuteltechnologieën aanwezig zijn, dat er ruimte is voor wonen en bereikbaarheid en dat wij een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie en de landbouwtransitie. Lees meer

 

'Goed geregelde arbeidsmigratie is onmisbaar'

We willen welvaart voor iedereen en onze economische kracht biedt die mogelijkheid. Maar terwijl onze bevolking de komende jaren stijgt, krimpt onze beroepsbevolking, vooral door vergrijzing. We moeten dus alle mogelijke instrumenten inzetten om dit probleem op te lossen. Een leven lang om-, her- en bijscholing, investeren in arbeidsbesparende technologie en ja, ook arbeidsmigratie. Lees meer

 

 

Artikelen Opiniemagazine Forum

 

'Stem óók voor maken & innoveren in de provincie op 15 maart'

'Stem óók voor maken en innoveren in de provincie op 15 maart bij de provinciale statenverkiezingen.’ Onder die noemer brachten de samenwerkende industriebranches en maakbedrijven achter www.industrieaanbodaannederland.nl in kaart hoe ondernemers kijken naar hun provincie en wat er in de verschillende provinciale partijprogramma’s staat over ‘de maakindustrie’. Lees meer

Waarom stellen ondernemers zich kandidaat in de Provinciale Staten?

Onmisbaar in de Provinciale Staten: ondernemers. Niet alleen omdat zij weten wat bedrijven in de regio nodig hebben, maar ook omdat ze net even anders denken. Wat motiveert hen om naast het ondernemerschap tijd te maken voor de provincie?  

Deel 1: retailer Coen Bastiaansen, verkiesbaar voor de VVD in de provincie Brabant. Lees meer

Deel 2: makelaar Reinette Gjaltema van der Laan, kandidaat voor het CDA in de provincie Groningen. Lees meer

Deel 3: opleider in de watersport Tiemen Jan van Dijkkandidaat voor de VVD in de provincie Overijssel. Lees meer

 

Ruimtegebrek in Nederland. Hoe lossen we die puzzel op?

Het is een lastige puzzel, de strijd om de ruimte in Nederland. Passen al onze wensen - wonen, werken, recreëren - op dat hele kleine stukje aarde? Als we álles willen, vergt dat meer ruimte dan Nederland heeft. Tijd om knopen door te hakken. Lees meer

Infographic: waarom bedrijventerreinen belangrijker zijn dan je denkt

Bedrijventerreinen liggen constant onder vuur. Onterecht, want er wordt hard gewerkt door ondernemers die hiermee de regionale economie enorm versterken. Hoe dat precies zit, dat zie je in onze infographic. Lees meer

Lees ook een al eerder verschenen verhaal over het belang van bedrijventerreinen: Charmeoffensief: waarom we zuinig op bedrijventerreinen moeten zijn

10 tips voor Hugo de Jonge: zo zet je de woningbouw in de turbostand

Jaarlijks 100.000 woningen en vóór 2031 zo’n 900.000 woningen erbij. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening staat voor een grote en belangrijke taak. Toch is de situatie behapbaarder dan je zou denken. Het bedrijfsleven denkt mee en geeft alvast tien tips die het doel dichterbij brengen. Lees meer