Het nieuws

Steeds meer aandacht van werkgevers voor personeelsbeleid
09-10-2019

Werkgevers geven meer aandacht aan personeelsbeleid, dat blijkt uit nieuw SCP-onderzoek dat vandaag verscheen.

09-10-2019

Een wetsvoorstel van staatssecretaris Tamara van Ark om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, staat teveel los van de praktijk.

22-10-2015

VNO-NCW is 'verbaasd' over een promotieonderzoek waaruit zou blijken dat de internationale markt voor Nederlandse topbestuurders niet bestaat, en zij dus ook niet 'internationaal' beloond hoeven te worden. Volgens de ondernemingsorganisatie blijkt uit het onderzoek van een Rotterdamse socioloog juist dat het Nederlandse bedrijfsleven vergaand geïnternationaliseerd is. De helft van de bestuursvoorzitters in het onderzoek heeft een internationale achtergrond.

21-10-2015

Er moet zo snel mogelijk een nieuwe, betere versie van Safe Harbor komen, het verdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over de bescherming van dataverkeer. Het conflict hierover mag niet worden uitgespeeld over de rug van het bedrijfsleven, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook moet er duidelijkheid komen over de status van alternatieve vormen van databescherming.

21-10-2015

VNO-NCW vindt het vreemd dat de Europese Commissie niet instemt met de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met koffieketen Starbucks over de interne verrekenprijzen. Het lijkt erop dat de Europese Commissie hiermee afwijkt van de internationale spelregels die door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn vastgesteld. 'Op deze mondiale standaard past geen Brusselse kop', aldus de ondernemingsorganisatie.

21-10-2015

Nederland moet oppassen dat het de slag om R&D-afdelingen van grote bedrijven niet verliest aan het buitenland. Onderzoek en ontwikkeling is cruciaal voor het innovatievermogen van ons land, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij zien de rapporten van het Rathenau Instituut maandag en AWTI vandaag als een wake-upcall voor het R&D-klimaat van Nederland. 'Zet het topsectorenbeleid krachtig voort,' roepen zij de politiek op.

19-10-2015

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP verwelkomen de nieuwe modelovereenkomsten van de Belastingdienst, zoals die vandaag door staatssecretaris Wiebes van Financiën naar de Eerste Kamer zijn gestuurd.

19-10-2015

VNO-NCW is blij met de steun van de Tweede Kamer inzake ETS, het Europese handelssysteem voor CO2-rechten. De Kamer is het eens met het pleidooi van de ondernemingsorganisatie om de meest energie-efficiënte en internationaal concurrerende bedrijven voldoende gratis rechten te verstrekken. Zo blijft het aantrekkelijk voor die bedrijven om in Europa te produceren en investeren.

19-10-2015

Er moet zo snel mogelijk een nationale fraudeautoriteit komen, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. 'We verliezen het nu van de boeven.

16-10-2015

Het is positief en logisch dat werknemers demotie als een optie beschouwen wanneer zij hun inzetbaarheid anders willen invullen, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.

15-10-2015

Als er 'te draconisch' aan het minimumjeugdloon wordt gesleuteld, is dat slecht voor jongeren en de economie als geheel. Dat hebben VNO-NCW en MKB-Nederland gezegd tijdens een hoorzitting over de wenselijkheid van verhoging van het minimumjeugdloon. Een hoger loon of verlaging van de leeftijdsgrens zou ertoe leiden dat jongeren eerder de schoolbanken verlaten, en dat vindt de ondernemingsorganisatie niet wenselijk. 'Wij vinden dat jongeren tot minstens hun twintigste onderwijs moeten volgen.'

15-09-2015

Voor particulieren wordt het via een fiscale regeling straks aantrekkelijker om te investeren in Nederlandse mkb-ondernemingen en startups.

14-08-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland zien niets in uitbreiding van door werkgevers betaald vaderschapsverlof. 'Dat is een oplossing voor een probleem dat er niet is.

17-03-2015

Om te zorgen dat de detailhandel een gezonde en kansrijke sector blijft én om de consument goed te blijven bedienen, presenteren overheid en marktpartijen vandaag de Retailagenda aan minister Kamp. Daarin staan afspraken om winkelgebieden toekomstbestendig te maken. VNO-NCW en MKB-Nederland steunen deze afspraken en roepen gemeenten en provincies op tot een voortvarende uitvoering.

23-04-2013

Nederland kan een voorbeeld nemen aan Duitsland als het gaat om industriebeleid, vindt Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. De economie bloeit daar wel, door de industrie en dankzij consequent beleid. Door de crisis staat de maakagenda ook hier weer op de politieke agenda. 'De industrie is toch weer de basis voor economische ontwikkelingen', aldus Wientjes.

27-03-2013

VNO-NCW en MKB-Nederland passen de gezamenlijke directie aan, nu de bureaus van beide ondernemingsorganisaties volledig zijn geïntegreerd. Leendert Jan-Visser is vanaf heden benoemd tot directeur Verenigingszaken van beide organisaties. Sigrid Verweij wordt directeur Communicatie vanaf 1 juni 2013.

09-02-2012

Het initiatief van de PVV om een website te openen voor klachten over Polen en andere Oost-Europeanen is onverantwoord,' stelt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. 'De politiek moet hier afstand van nemen, aldus Wientjes.