Het nieuws

Bedrijfsleven blij met uitstel handhaving verbod rookruimten
18-10-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid de handhaving van het verbod op rookruimten uitstelt tot 1 april 2020. Hier hebben de ondernemingsorganisaties voor gepleit.

Michel Barnier (EU) vertrekt na persconferentie principeakkoord Brexit
18-10-2019

'Dit geeft hoop dat we kunnen ontkomen aan het scenario van een no-deal', zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland na het principeakkoord over de Brexit.

13-11-2015

Een broos herstel. Zo duiden VNO-NCW en MKB-Nederland de nieuwste CBS-cijfers. Daaruit blijkt dat de Nederlandse economie het afgelopen kwartaal slechts met 0,1 procent gegroeid is.

11-11-2015

Vandaag in het Kamerdebat over het mbo heeft minister Bussemaker, op voorstel van Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD), toegezegd te willen kijken naar een pilot voor de bedrijfsschool van De Vries

11-11-2015

De Wet Aanpak Schijnconstructies, die per 1 januari 2016 ingaat, regelt dat er geen verrekeningen meer mogen plaatsvinden op het wettelijk minimumloon. Dat is nu nog wel mogelijk.

09-11-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland blijven fel gekant tegen het voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de kosten van toezicht door te berekenen aan zo'n vierhonderd chemische b

09-11-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland zien helemaal niets in de symboolpolitiek van minister Kamp om boetemaxima te verhogen. Dat voorstel wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer.

05-11-2015

Een mondiaal klimaatakkoord is de inzet van wereldleiders tijden de VN Klimaattop, begin december in Parijs.

04-11-2015

Nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat private investeringen in R&D vorig jaar zijn toegenomen. Door Nederlandse bedrijven werd in 2014 ruim drie procent meer uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling dan het jaar daarvoor. Een positieve ontwikkeling, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Wel willen de ondernemingsorganisaties erop wijzen dat we er nog niet zijn. Om deze stijging door te zetten naar 2,5 procent van het bbp, is het belangrijk dat beleid – bijvoorbeeld het topsectorenbeleid en de fiscale instrumenten – omtrent innovatie gunstig blijft.

04-11-2015

Birgitta Kramer, manager duurzaamheid bij drinkwaterbedrijf Vitens, is MVO-manager van het jaar 2015. Dat is bekendgemaakt tijdens het 16e Nationaal Sustainabilty Congres, op 3 november in Bussum.

04-11-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen een wettelijke beperking van het aantal commissariaten bij niet-beursgenoteerde ondernemingen en organisaties.

04-11-2015

De zorguitgaven moeten beter worden geraamd. Ook moet de regeldruk in de zorg worden aangepakt.

02-11-2015

Het advies van de Cyber Security Raad (CSR) om kinderen een digitaal vaardigheidsbewijs te laten halen, vindt weerklank bij VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemingsorganisaties wijzen op het belang de kennis van cybersecurity in onze maatschappij te vergroten. Daarnaast draagt aandacht in het onderwijs voor digitale veiligheid bij aan de groei van het aantal cybersecurity professionals, die hard nodig zijn om de Nederlandse interneteconomie te versterken én veilig te houden.

02-11-2015

De tarieven voor importcontroles in de haven van Rotterdam, uitgevoerd door de NVWA, zijn maar liefst 45 tot 72 procent hoger dan die in de haven van Antwerpen.

29-10-2015

Goed nieuws voor de economie en de werkgelegenheid in het Botlekgebied. Zo betitelt VNO-NCW de aankondiging dat ExxonMobil in Rotterdam 1 miljard dollar gaat investeren in geavanceerde hydrocracking-technologie. De investering is volgens de ondernemingsorganisatie bijzonder omdat deze plaatsvindt in een minder gunstig investeringsklimaat.

29-10-2015

Geen aangifte doen van cybercrime want de politie kan én doet er niks mee? Een slap excuus van ondernemers, zegt staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff in de nieuwe Forum. 'Je moet de politie ook wel wat te melden hebben. Anders kunnen we je niet helpen. En de wijkagent hoeft geen whizz kid te zijn, die kan terugvallen op een gespecialiseerd team.'

29-10-2015

Lokale rekenkamers moeten een veel grotere rol gaan spelen bij het controleren van de lokale democratie. Daarom moet minister Plasterk haast gaan maken met zijn voorstel om rekenkamers te versterken. Dat betoogt hoogleraar Klaartje Peters van de Universiteit van Maastricht in de nieuwe Forum. 'De gemeente gaat werkelijk over alles in het leven van ondernemers en burgers en daar hoort goede controle bij.'

28-10-2015

Bedrijven die door de curator worden verplicht om te helpen met informatie bij onderzoek naar faillissementsfraude, moeten daarvoor een vergoeding krijgen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het wetsvoorstel over de versterking van de positie van de curator. De behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer begint deze week.