Het nieuws

Toestaan alcohol en drugstest in chemie is goed begin
17-01-2020

Goed dat staatssecretaris Van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. Werkgeversorganisaties willen die in meer sectoren.

'Praktische China-strategie geeft EU handvatten voor goed beleid'
16-01-2020

Bedrijfslevenkoepel Business Europe heeft volgens VNO-NCW een goede en uiterst praktische China-strategie neergelegd die de EU kan helpen.

01-02-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zien niks in een boete voor bedrijven die facturen van leveranciers te laat betalen. De ondernemingsorganisaties stimuleren snelle betalingen liever op een positievere manier, zoals nu gebeurt met het platform Betaalme.nu. De regeling kan eerder het ongewenste effect hebben dat een betalingstermijn van 60 dagen de norm wordt.

29-01-2016

Vrijdag heeft de Commissie Breimer aanbevelingen gedaan voor de versterking van de bètadisciplines aan minister Bussemaker. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven de zorgen van de commissie over de bètawetenschappen en verwachten dan ook dat de minister aan de slag gaat met de aanbevelingen.

27-01-2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zou bij het toetsen van duurzaamheidsafspraken van bedrijven niet alleen moeten kijken naar de letter van de Mededingingswet, maar ook publieke belangen moeten meewegen, aldus de SER. VNO-NCW en MKB-Nederland verwachten dat minister Kamp voortvarend met deze aanbevelingen aan de slag gaat.

27-01-2016

Nederland behoort tot de vijf minst corrupte landen ter wereld. Dat blijkt uit de index van Transparency International, een mondiale autoriteit tegen corruptie. Die uitkomst is niet verrassend, stelt VNO-NCW. Want 'netjes zakendoen past bij Nederland', zei voorzitter Hans de Boer vorige week nog op het door VNO-NCW georganiseerde seminar 'Voorkomen van fraude en corruptie bij internationaal ondernemen'.

25-01-2016

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP verwachten dat met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) een adequaat alternatief voor de VAR-verklaring wordt geboden. Dat concluderen zij op grond van de brief die zij vandaag van staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben ontvangen, waarin hij op een laatste aantal punten duidelijkheid geeft.

25-01-2016

Als gevolg van de vluchtelingencrisis staat het voortbestaan van de paspoortvrije zone van Schengen op het spel. 'Een bijzonder riskante situatie', aldus Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in De Telegraaf. 'Als de grenscontroles terugkomen, zullen we ver teruggeworpen worden in de tijd. Ik heb daar bijna geen voorstelling van.

22-01-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn gematigd positief over het wetsvoorstel dat bedrijven in de vitale infrastructuur verplicht om ernstige cyberincidenten te melden. De ondernemingsorganisaties zijn positief over de vertrouwelijkheid van de gedeelde informatie en over het uitgangspunt dat hulp en bijstand van het Nationaal Cyber Security Center voorop staat. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wel bezorgd over de lappendeken aan meldplichten die dreigt te ontstaan en de administratieve lasten die dat voor met zich meebrengt voor het bedrijfsleven.

21-01-2016

Werkgevers- en werknemersorganisaties vinden dat er de komende jaren gericht geïnvesteerd moet worden in kindvoorzieningen. Dat is noodzakelijk om achterstanden te voorkomen én om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Kinderen, ouders en maatschappij hebben daar baat bij. Dit bepleit de SER in het advies 'Gelijk goed van start'.

21-01-2016

De Tweede Kamer heeft donderdag gestemd over de uitvoering van het VN-Gehandicaptenverdrag. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van dit verdrag en hebben vorig jaar al aangegeven te willen meewerken aan de uitvoering hiervan. Even leek het erop dat de Tweede Kamer een heel algemene, mogelijk verstrekkende verplichting aan ondernemers wilde opleggen via een amendement van de PvdA.

21-01-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen voorstellen om het opbouwen van pensioen in eigen beheer (PEB) af te schaffen 'ten stelligste' af. De ondernemingsorganisaties vinden het van groot belang dat het geld voor de oudedagsvoorziening van directeur-grootaandeelhouders (dga's) binnen de onderneming kan blijven voor het doen van investeringen. De enige realistische optie is volgens hen het ombouwen van het pensioen in eigen beheer tot oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). Het kabinet wil van de Tweede Kamer weten of die voor afschaffen of OSEB is.

21-01-2016

Gemeenten gebruiken graag de onroerendezaakbelasting voor bedrijfspanden om de begroting sluitend te maken. Dat blijkt uit het jaarlijkse lokale-lastenonderzoek van Forum, opinieblad van VNO-NCW. Vooral gemeenten die het financieel zwaar hebben negeren de macronorm van 1,57 procent die het Rijk gesteld heeft. De 11 grootste gemeenten houden zich dit jaar in. Wel lijken gemeenten de precariobelasting te hebben ontdekt.

20-01-2016

Er moet de komende jaren vol worden ingezet op investeringen in research & development (R&D), omdat dit cruciaal is voor de Nederlandse industrie. Deze oproep doen VNO-NCW en MKB-Nederland aan politici bij de presentatie van de brochure 'Nederland Maakt!'. De industrie is namelijk van groot belang voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vindt zelfs dat een volgend kabinet daarom 1 miljard euro extra moet investeren in onderzoek en ontwikkeling.

20-01-2016

Nederland moet zich beter verkopen als industrieland in het buitenland, volgens VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in Het Financieele Dagblad bij de presentatie van de publicatie 'Nederland maakt!'. Hij merkt tijdens handelsmissies in het buitenland dat Nederland geen image heeft als industrieland.

19-01-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen het kabinet in het streven om in internationaal verband tot een CO2-arme energievoorziening te komen die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. De transitie moet gericht zijn op CO2-reductie, het verzilveren van economische kansen, en het integreren van energie in het ruimtelijk beleid. Dat zeggen zij in reactie op het Energierapport ‘Transitie naar duurzaam’ van minister Kamp van Economische Zaken.

17-03-2015

Om te zorgen dat de detailhandel een gezonde en kansrijke sector blijft én om de consument goed te blijven bedienen, presenteren overheid en marktpartijen vandaag de Retailagenda aan minister Kamp. Daarin staan afspraken om winkelgebieden toekomstbestendig te maken. VNO-NCW en MKB-Nederland steunen deze afspraken en roepen gemeenten en provincies op tot een voortvarende uitvoering.

23-04-2013

Nederland kan een voorbeeld nemen aan Duitsland als het gaat om industriebeleid, vindt Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. De economie bloeit daar wel, door de industrie en dankzij consequent beleid. Door de crisis staat de maakagenda ook hier weer op de politieke agenda. 'De industrie is toch weer de basis voor economische ontwikkelingen', aldus Wientjes.