Het nieuws

Ministers geven toelichting op uitbreiding steunpakket
21-01-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het kabinet het steunpakket voor ondernemers fors uitbreidt na de recente aanscherpingen van de lockdown. De regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt flink geïntensiveerd; het vergoedingspercentage gaat naar 85%. Ook de loonsteun (NOW) gaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 naar 85%.

21-01-2021

Nederland en Duitsland kunnen samen technologische en innovatieve oplossingen vinden voor grote maatschappelijke vraagstukken.

31-01-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben reserves bij het FNV-voorstel om de AOW flexibel te maken met het oog op werknemers met een zwaar beroep. Volgens de ondernemingsorganisaties moet goed worden gekeken naar de financiering van zo’n regeling. In cao’s worden bovendien al afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid van werknemers.

30-01-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland delen de zorgen van het kabinet en vele anderen over het inreisverbod dat president Trump van de VS heeft afgekondigd. Terrorisme moet gericht en intensief worden bestreden, maar niet door mensen uit bepaalde landen of met een bepaald geloof de toegang tot een land te ontzeggen. De ondernemingsorganisaties steunen de inzet van het Nederlandse kabinet en houden de vinger aan de pols waar het gaat om mogelijke consequenties voor Nederlandse bedrijven.

26-01-2017

Hans de Boer is door het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW aangezocht en bereid gevonden om een tweede termijn (medio 2017 tot medio 2020) als voorzitter te fungeren van de ondernemingsvereniging VNO-NCW.

25-01-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het positief dat staatssecretaris Klijnsma meer aandacht wil voor de positie van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt.

23-04-2013

Nederland kan een voorbeeld nemen aan Duitsland als het gaat om industriebeleid, vindt Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. De economie bloeit daar wel, door de industrie en dankzij consequent beleid. Door de crisis staat de maakagenda ook hier weer op de politieke agenda. 'De industrie is toch weer de basis voor economische ontwikkelingen', aldus Wientjes.

09-02-2012

Het initiatief van de PVV om een website te openen voor klachten over Polen en andere Oost-Europeanen is onverantwoord,' stelt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. 'De politiek moet hier afstand van nemen, aldus Wientjes.