Het nieuws

31-03-2020

Zojuist heeft het kabinet bekend gemaakt dat de coronamaatregelen en daarmee de sluiting van een aantal sectoren worden verlengd tot en met 28 april.

Kaaswinkel Gouda
31-03-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat de voorwaarden voor deelname aan de NOW regeling nu bekend zijn.

15-04-2016

Werkgevers en werknemers hebben in de Sociaal Economische Raad (SER) overeenstemming bereikt over de inzet voor TTIP, het handels- en investeringsakkoord tussen de VS en de EU. Voor een handelsland als Nederland is TTIP van groot belang, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Nederland verdient al jaar en dag zijn geld voor een groot deel met handel. Lagere drempels om over de grens te ondernemen verhogen de welvaart. Die economische logica wordt in het advies van de SER ook bevestigd.

13-04-2016

Nederland staat aan de top van landen met een innovatieve financiële sector, maar baanbrekende startups uit het buitenland staan op de loer. Oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend ziet dat met enige zorg aan, zegt hij in de recente digitale uitgave van opinieblad Forum. 'Als we niets doen, loopt de Amsterdamse Zuidas helemaal leeg.'

13-04-2016

Het Verenigd Koninkrijk moet in de Europese Unie blijven. Die dringende oproep doet het Europese bedrijfsleven. 'Dat is zonder twijfel in ons wederzijds belang', zei VNO-NCW-directeur Cees Oudshoorn op bezoek bij premier Cameron. Hij ontving de vertegenwoordigers van de vier belangrijkste handelslanden van zijn land vandaag.

11-04-2016

De Klimaatwet die de PvdA en GroenLinks voorstellen biedt een schijnoplossing die ten koste zal gaan van welvaart en werkgelegenheid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het wetsvoorstel. Volgens de ondernemingsorganisaties biedt de ingeslagen weg van een internationaal Klimaatakkoord en het eigen Energieakkoord de beste kans op verduurzaming van de energievoorziening.

11-04-2016

Er moet een nationale strategie komen voor 'big data' in de gezondheidszorg. De privacy van patiënten moet daarbij wel goed worden geborgd. Dat bepleit VNO-NCW. Het belangrijkste doel is de effectiviteit van onze gezondheidszorg te verhogen. Een voorlopersrol van Nederland op dit gebied kan bovendien de reputatie van ons land als topklinisch onderzoeksland vergroten en nieuwe exportkansen creëren.

08-04-2016

Het plan om meer geld te investeren in infrastructuur, van VVD en PvdA, kan rekenen op een brede steun van 24 maatschappelijke organisaties. Zij signaleren dat door de aantrekkende economie de capaciteit van het vervoer op de weg, het spoor en het water stevig onder druk komt te staan.

07-04-2016

De uitslag van het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne vraagt een serieus antwoord van de politiek, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemingsorganisaties wijzen op de dilemma's die referenda duidelijk met zich mee brengen.

06-04-2016

Nederland moet de positie van de mainports Rotterdam en Schiphol, die mede de basis vormen voor onze welvaart, versterken. Dat staat in de toekomstvisie ‘Nederland voor altijd hét knooppunt van de wereld’ die VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

05-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben kennisgenomen van de berichtgeving over de zogenoemde Panama Papers. De ondernemingsorganisaties gaan ervan uit dat de Belastingdienst deze zaken grondig zal onderzoeken en daar waar nodig werk van maakt. Als sprake is van fraude of gekunstelde constructies om belasting te ontwijken, dan moet dat worden aangepakt.

23-04-2013

Nederland kan een voorbeeld nemen aan Duitsland als het gaat om industriebeleid, vindt Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. De economie bloeit daar wel, door de industrie en dankzij consequent beleid. Door de crisis staat de maakagenda ook hier weer op de politieke agenda. 'De industrie is toch weer de basis voor economische ontwikkelingen', aldus Wientjes.

09-02-2012

Het initiatief van de PVV om een website te openen voor klachten over Polen en andere Oost-Europeanen is onverantwoord,' stelt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. 'De politiek moet hier afstand van nemen, aldus Wientjes.