Het nieuws

‘Flinke stijging welvaart mogelijk door betere benutting artificiële intelligentie’
24-11-2020

‘Als Nederland de mogelijkheden die artificiële intelligentie (AI) biedt maximaal toepast komende jaren kan de economische groei oplopen met meer dan 1% van het nationaal inkomen per jaar.’ Dat bli

19-11-2020

Bedrijven moeten niet wachten op een akkoord over de Brexit.

14-12-2016

'Belangrijk is dat we de groei nu aan de praat houden en zorgen dat we meerjarig gaan investeren in de grote opgaves van onze tijd, zoals klimaatverandering', zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in een reactie op de CPB-cijfers.

12-12-2016

De zorg kan dichter bij de patiënt worden georganiseerd, door digitalisering. 'Een nieuw kabinet moet dan wel innovaties in de zorg meer ruimte geven. Innovaties die voor een mensgerichte aanpak zorgen', aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. De zorg moet naar een 'next level', van healthcare naar homecare bijvoorbeeld.

08-12-2016

De nieuwe Corporate Governance Code getuigt van realiteitszin door de focus te leggen op waardecreatie op de lange termijn en internationale aansluiting te zoeken. Zelfregulering bewijst zich weer als een instrument om gedrag te beïnvloeden.

08-12-2016

Boer kon wel eens het vak zijn dat in Nederland het snelst uitsterft. Daar helpt geen Boer zoekt Vrouw aan. Robotisering wel, zeggen experts in een artikel van opinieblad Forum.

07-12-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat er meer aandacht moet zijn voor internationalisering van het onderwijs. Dat schrijven de ondernemingsorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

07-12-2016

De Energieagenda van minister Kamp is ambitieus maar heeft ook oog voor de kosten. Dat is verstandig beleid.

01-12-2016

'We kunnen Nederland vooruit helpen door fors in eigen land te investeren', zegt Hans de Boer. Hij verwijst naar het plan NL Next Level. Ook wijst hij op de reactie van de OESO, die concludeert dat de plannen van Trump de economie, zowel in Amerika als wereldwijd, vooruit helpen.

30-11-2016

Werkgevers hebben weer zekerheid nodig voor het inhuren van zzp’ers. Daarom moet de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) twee jaar de ijskast in. In die periode legt de Belastingdienst geen boetes en naheffingen op.

30-11-2016

De Pensioenfederatie presenteerde vandaag de onderzoeksresultaten naar twee mogelijke varianten van een nieuw pensioenmodel. Beide varianten kunnen werken en zijn uitvoerbaar, is de conclusie.

29-11-2016

Koning Willem-Alexander en de Belgische koning Filip hebben vandaag deelgenomen aan een rondetafelbijeenkomst met Belgische en Nederlandse ceo's bij VNO-NCW. Deze bijeenkomst in de Malietoren was onderdeel van het staatsbezoek van het Belgisch koningspaar.

29-11-2016

Nederland maakt structureel jaarlijks te weinig geld vrij voor bètaonderzoek. Dat zet een rem op de groei van onze economie. De conclusie van staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker dat de financiering voldoende is, naar aanleiding van onderzoek door het Rathenau Instituut, is onjuist en schetst een onvolledig beeld.

29-11-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat de Tweede Kamer opnieuw een stokje heeft gestoken voor de geplande bezuiniging op geschillencommissies.

28-11-2016

De opsporing en vervolging van cybercrime moet worden versterkt als Nederland zijn koppositie in de digitalisering van economie en samenleving wil behouden. Nu is de kennis beperkt en versnipperd, de capaciteit ontoereikend en de prioriteit te laag, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

23-04-2013

Nederland kan een voorbeeld nemen aan Duitsland als het gaat om industriebeleid, vindt Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. De economie bloeit daar wel, door de industrie en dankzij consequent beleid. Door de crisis staat de maakagenda ook hier weer op de politieke agenda. 'De industrie is toch weer de basis voor economische ontwikkelingen', aldus Wientjes.

09-02-2012

Het initiatief van de PVV om een website te openen voor klachten over Polen en andere Oost-Europeanen is onverantwoord,' stelt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. 'De politiek moet hier afstand van nemen, aldus Wientjes.