Het nieuws

Bedrijfsleven blij met uitstel handhaving verbod rookruimten
18-10-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid de handhaving van het verbod op rookruimten uitstelt tot 1 april 2020. Hier hebben de ondernemingsorganisaties voor gepleit.

Michel Barnier (EU) vertrekt na persconferentie principeakkoord Brexit
18-10-2019

'Dit geeft hoop dat we kunnen ontkomen aan het scenario van een no-deal', zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland na het principeakkoord over de Brexit.

24-12-2015

Het 100.000-banenportal heeft een dynamische overzichtskaart gepubliceerd van alle beschikbare relevante gegevens per arbeidsmarktregio.

23-12-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat alle doelen van het Energieakkoord weer binnen bereik zijn na het nemen van extra maatregelen. Deze hebben vooral betrekking op energiebesparing. Volgens de Ondernemingsorganisaties werpt de 'constructieve' samenwerking van alle deelnemers aan het akkoord zijn vruchten af. 'Draagvlak zorgt voor daadkracht.'

17-12-2015

‘Ik doe niet mee, is er niet bij. De CO2-uitstoot moet omlaag’, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in Forum over de klimaattop in Parijs. De Franse hoofdstad was twee weken lang het toneel voor wereldwijde klimaatonderhandelingen. Maar liefst 196 landen tekenden voor beperking van de opwarming van de aarde én maatregelen die daarvoor moeten zorgen.

16-12-2015

Werkgevers moeten allochtone jongeren een eerlijke kans geven op de arbeidsmarkt. Dat zeggen drie werkgevers met een gemengd personeelsbestand deze week in de tableteditie van Forum. Zij waarschuwen ervoor dat jongeren die niet aan een baan komen extremer worden en in de criminaliteit kunnen belanden. 'De kloof met de maatschappij wordt vergroot. Dat is voor niemand goed.'

14-12-2015

Nederland kan de circulaire hotspot van Europa worden als bedrijven de overstap maken van lineair naar circulair produceren, en de overheid zorgt voor een visie op die transactie.

14-12-2015

Meer beeld, meer verhalen en een betere groepering van nieuws, standpunten en activiteiten. Ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft sinds vandaag een volledig vernieuwde website. De site is van de grond af nieuw opgebouwd. Het resultaat is een moderne en beter toegankelijke site waar de verhalen, ervaringen en wensen van ondernemers voorop staan.

12-12-2015

Met de instemming van 196 landen met het klimaatakkoord van Parijs is een stevig fundament gelegd voor een wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

09-12-2015

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer is blij dat de lastenverlichting van 5 miljard euro doorgaat. Die maakt deel uit van de belastingplannen van staatssecretaris Wiebes waarmee de coalitie, het CDA en D66 akkoord zijn gegaan. Volgens De Boer leidt lastenverlichting tot meer binnenlandse bestedingen. 'Die moeten ervoor zorgen dat de economie verder aantrekt', zegt hij in Het Financieele Dagblad.

09-12-2015

Het kabinet moet nu een einde maken aan oneerlijke concurrentie door overheden. Ondernemers worden uit de markt geduwd, omdat de Wet markt en overheid die hen zou moeten beschermen, niet werkt. Dat blijkt uit talloze voorbeelden in het Zwartboek Wet markt en overheid.

08-12-2015

De kwaliteit van de zorg moet sneller inzichtelijk worden gemaakt voor patiënten en zorgverzekeraars, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Selecteren op de kwaliteit van zorgaanbieders is essentieel voor de werking en reputatie van het zorgstelsel. Een betere selectie draagt bij aan meer kwaliteit van de zorg en beperking van de stijging van de zorgkosten. Werkgevers betalen wettelijk verplicht nu 15 miljard euro van de 44 miljard euro aan Zorgverzekeringswet (ZVW)-uitgaven.

01-12-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de politieke bijval groeit voor het terugdringen van werkgeverslasten bij ziekte.

01-12-2015

Bedrijven, groot en klein, moeten meer aandacht hebben voor cybersecurity. Dat bepleiten VNO-NCW en MKB-Nederland al jaren.

30-11-2015

De Nationale Wetenschapsagenda is af, bevat in totaal 11.700 vragen, waaruit 140 clustervragen zijn gedestilleerd. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland heeft er afgelopen maanden een uniek proces, ook vanuit internationaal perspectief, plaatsgevonden. De wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij zijn dichter bij elkaar gekomen. De volgende stap is de agenda uitwerken in workshop, aldus de ondernemingsorganisaties.

30-11-2015

Tijdens de Klimaattop in Parijs zullen wereldleiders moeten komen tot een nieuw klimaatakkoord. Om te benadrukken hoe belangrijk het is dat dat akkoord wordt gesloten, roept BusinessEurope samen met VNO-NCW en veertig andere nationale werkgeversverenigingen op tot het bereiken van een ambitieus en juridisch bindend akkoord. Alleen op die manier kan klimaatverandering effectief aangepakt worden.

27-11-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland staan positief tegenover de aangekondigde koers van minister Bussemaker om roc's voor middelbaar beroepsonderwijs zich meer te laten profileren met herkenbare colleges.

27-11-2015

De politieke en economische banden tussen Nederland en Oekraïne zijn deze morgen verder aangehaald.