Het nieuws

Ondernemers: 'Blij met uitbreiding TOGS voor non-food detailhandel'
28-03-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat ondernemers in de non-food detailhandel toch ook in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), zoals het ministerie van EZK zojuist heeft aangekondigd.

27-03-2020

Samen met de vakbeweging was aangedrongen op maatregelen voor ondernemers. Wel zien de organisaties nog aandachtspunten.

27-05-2016

Koninklijke Philips N.V. (Grootbedrijf), TOBROCO Machines (MKB) en Koppert Cress B.V. (Duurzaam Ondernemerschap) hebben donderdagvond uit handen van Hare Majesteit Koningin Máxima de Koning Willem I Prijs en Koning Willem I Plaquette 2016 ontvangen, de ‘Oscars’ voor het bedrijfsleven.

27-05-2016

Niek Jan van Kesteren is door het Algemeen Bestuur van VNO-NCW benoemd tot lid van verdienste.

27-05-2016

De aanjaagteams voor de Banenafspraak van overheid en marktsector lanceerden vrijdag een nieuw digitaal magazine over de Participatiewet. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontving symbolisch het eerste exemplaar uit handen van Hans Spigt en Aart van der Gaag, ‘boegbeelden’ van de aanjaagteams om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

24-05-2016

De politiek is te veel gericht op het maken van plannen en te weinig op het realiseren ervan. Daardoor is het moeilijk om te achterhalen of beleid het gewenste resultaat heeft. Dat zegt Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, in een interview in Forum naar aanleiding van de jaarlijkse Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer.

24-05-2016

Het wettelijk streefcijfer van 30 procent topvrouwen is haalbaar. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Talent naar de Top. VNO-NCW roept meer bedrijven op om het vrijwillige Charter Talent naar de Top te ondertekenen.

24-05-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat minister Kamp van Economische Zaken 50 miljoen uittrekt om de groei van jonge en innovatieve bedrijven – zowel startups als scaleups – te stimuleren.

23-05-2016

Vakbond FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen met spoed moet worden verbeterd, op Europees niveau en met een gelijk speelveld voor bedrijven.

23-05-2016

Europese werkgevers maken zich zorgen om het negatieve sentiment over de Europese Unie. Het draagvlak lijkt af te nemen, terwijl de EU zich nu juist als machtsblok moet opstellen. 'Anders bepaalt China straks hoe die normen eruit zien.'

20-05-2016

Het Nederlandse pensioenstelsel moet in de toekomst persoonlijker, eerlijker en transparanter worden. Het huidige pensioenstelsel is nu volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog veelal te afhankelijk van de rente, dat menig pensioenfonds dreigt uit te hollen. De toekomst ligt in meer of mindere mate in een persoonlijker pensioenopbouw, aldus de SER.

18-05-2016

De Energie Prestatie Keuring (EPK) werkt goed om bedrijven aan te zetten tot energiebesparing. Dat zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer op basis van pilots met de EPK in negen sectoren.

17-05-2016

De stemming van Nederlandse ondernemers is aan het begin van het tweede kwartaal onveranderd positief. En steeds meer ondernemers verwachten daarnaast ook een groei van de werkgelegenheid. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, VNO-NCW en MKB-Nederland in de Conjunctuur Enquête Nederland (COEN).

13-05-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben begrip voor de motie van het Europees Parlement om China nog geen markteconomie-status te geven. China zou daar mogelijk recht op hebben op grond van een vijftien jaar geleden gesloten verdrag, maar het Europarlement vindt dat het land eerst aan vijf belangrijke eisen moet voldoen.

12-05-2016

De Sociaal-Economische Raad heeft een website gelanceerd die moet dienen als startpunt voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie van vluchtelingen.

12-05-2016

VNO-NCW wil dat Nederland forse stappen zet voor een volledige omslag naar een duurzame economie. Om dit mogelijk te maken bepleitte VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in Nieuwsuur gisteravond de opzet van een Groen Investeringsfonds.

11-05-2016

De Nederlandse reders willen de zeescheepvaart sneller verduurzamen, maar ondervinden daarbij een aantal obstakels, zo blijkt uit een artikel in Forum deze week. Buitenlandse concurrenten moeten bijvoorbeeld strenger worden gecontroleerd op het gebruik van hoogzwavelige brandstof. Ook moet het makkelijker worden om investeringen te doen in en subsidie te krijgen voor vergroening.

09-05-2016

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer is 'totaal niet blij' met het besluit van het kabinet om geen gooi te doen naar het organiseren van de World Expo 2025 in Rotterdam. Het kabinet vreest een financiële strop, terwijl VNO-NCW en een groot aantal Nederlandse bedrijven een economische impuls van vele miljarden en tienduizenden banen verwachten van het organiseren van de Expo.