Het nieuws

Bedrijfsleven blij met uitstel handhaving verbod rookruimten
18-10-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid de handhaving van het verbod op rookruimten uitstelt tot 1 april 2020. Hier hebben de ondernemingsorganisaties voor gepleit.

Michel Barnier (EU) vertrekt na persconferentie principeakkoord Brexit
18-10-2019

'Dit geeft hoop dat we kunnen ontkomen aan het scenario van een no-deal', zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland na het principeakkoord over de Brexit.

11-02-2016

De Europese Unie gaat niet ten onder aan het vluchtelingenprobleem. Dat zegt Guido Dierick, directeur van chipmaker NXP Nederland, deze week in de digitale editie van Forum. Hij verwacht dat het probleem op den duur beheersbaar wordt. De heersende euroscepsis moet wel worden gepareerd met een sterker tegengeluid, vindt Dierick.

10-02-2016

Een nieuwe stichting zal voortaan de topvrouwendatabase beheren. Dat moet er voor gaan zorgen dat het aantal vrouwelijke commissarissen en bestuurders verder doorgroeit. Bedrijven en headhunters die op zoek zijn naar board ready topvrouwen, kunnen hun voordeel doen met de database. De Stichting Topvrouwen is een initiatief van VNO-NCW en van Talent naar de Top, dat zich al sinds 2008 bezighoudt met topvrouwen.

08-02-2016

Bevolkingsgroepen groeien uit elkaar. Politiek en bedrijfsleven moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de verschillen te verkleinen. Dat pleidooi hield Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie zaterdag tijdens de Bilderbergconferentie van VNO-NCW.

04-02-2016

'Zonder goede beveiliging zijn Nederlands gevlagde schepen voor piraten een magneet op zee.' Zestien organisaties, waaronder VNO-NCW, doen vandaag een noodoproep aan de Tweede Kamer: 'Laat onder strikte voorwaarden gewapende particuliere beveiligers, per 1 januari 2017, toe op Nederlandse schepen als de inzet van een militair team niet kan.'

04-02-2016

Gemeenten die te kampen hebben met leegstand, ontbreekt het veelal aan daadkracht en visie. Dat zegt Dirk Anbeek, ceo van Wereldhave, in de nieuwste Forum. 'Er zijn gemeenten, die al te veel winkelmeters hebben en toch nog nieuwbouw toelaten. Bijvoorbeeld bij een nieuw voetbalstadion, terwijl de binnenstad leeg staat. Daar kijk ik echt met stijgende verbazing naar.'

02-02-2016

VNO-NCW is verheugd met het besluit van minister Dijsselbloem van Financiën om de wettelijke verplichte kwartaalrapportages voor uitgevende instellingen te laten vervallen. Dat kan gunstig uitwerken op de langere termijn oriëntatie van ondernemingen, aldus de ondernemingsorganisatie.

01-02-2016

Een tool ontwikkeld door onder andere VNO-NCW, MKB-Nederland, EZ en ECP moet ervoor zorgen dat bedrijven voortaan met een paar simpele handelingen hun privacyvoorwaarden kunnen vastleggen. Met hulpmiddelen kunnen bedrijven helder en beknopt uitleggen wat ze met gegevens van consumenten willen doen, zonder daarbij lange en complexe teksten te hoeven gebruiken.

01-02-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zien niks in een boete voor bedrijven die facturen van leveranciers te laat betalen. De ondernemingsorganisaties stimuleren snelle betalingen liever op een positievere manier, zoals nu gebeurt met het platform Betaalme.nu. De regeling kan eerder het ongewenste effect hebben dat een betalingstermijn van 60 dagen de norm wordt.

29-01-2016

Vrijdag heeft de Commissie Breimer aanbevelingen gedaan voor de versterking van de bètadisciplines aan minister Bussemaker. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven de zorgen van de commissie over de bètawetenschappen en verwachten dan ook dat de minister aan de slag gaat met de aanbevelingen.

27-01-2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zou bij het toetsen van duurzaamheidsafspraken van bedrijven niet alleen moeten kijken naar de letter van de Mededingingswet, maar ook publieke belangen moeten meewegen, aldus de SER. VNO-NCW en MKB-Nederland verwachten dat minister Kamp voortvarend met deze aanbevelingen aan de slag gaat.

27-01-2016

Nederland behoort tot de vijf minst corrupte landen ter wereld. Dat blijkt uit de index van Transparency International, een mondiale autoriteit tegen corruptie. Die uitkomst is niet verrassend, stelt VNO-NCW. Want 'netjes zakendoen past bij Nederland', zei voorzitter Hans de Boer vorige week nog op het door VNO-NCW georganiseerde seminar 'Voorkomen van fraude en corruptie bij internationaal ondernemen'.

25-01-2016

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP verwachten dat met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) een adequaat alternatief voor de VAR-verklaring wordt geboden. Dat concluderen zij op grond van de brief die zij vandaag van staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben ontvangen, waarin hij op een laatste aantal punten duidelijkheid geeft.

25-01-2016

Als gevolg van de vluchtelingencrisis staat het voortbestaan van de paspoortvrije zone van Schengen op het spel. 'Een bijzonder riskante situatie', aldus Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in De Telegraaf. 'Als de grenscontroles terugkomen, zullen we ver teruggeworpen worden in de tijd. Ik heb daar bijna geen voorstelling van.

22-01-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn gematigd positief over het wetsvoorstel dat bedrijven in de vitale infrastructuur verplicht om ernstige cyberincidenten te melden. De ondernemingsorganisaties zijn positief over de vertrouwelijkheid van de gedeelde informatie en over het uitgangspunt dat hulp en bijstand van het Nationaal Cyber Security Center voorop staat. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wel bezorgd over de lappendeken aan meldplichten die dreigt te ontstaan en de administratieve lasten die dat voor met zich meebrengt voor het bedrijfsleven.

21-01-2016

Werkgevers- en werknemersorganisaties vinden dat er de komende jaren gericht geïnvesteerd moet worden in kindvoorzieningen. Dat is noodzakelijk om achterstanden te voorkomen én om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Kinderen, ouders en maatschappij hebben daar baat bij. Dit bepleit de SER in het advies 'Gelijk goed van start'.

21-01-2016

De Tweede Kamer heeft donderdag gestemd over de uitvoering van het VN-Gehandicaptenverdrag. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van dit verdrag en hebben vorig jaar al aangegeven te willen meewerken aan de uitvoering hiervan. Even leek het erop dat de Tweede Kamer een heel algemene, mogelijk verstrekkende verplichting aan ondernemers wilde opleggen via een amendement van de PvdA.