Het nieuws

Toestaan alcohol en drugstest in chemie is goed begin
Vandaag

Goed dat staatssecretaris Van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. Werkgeversorganisaties willen die in meer sectoren.

'Praktische China-strategie geeft EU handvatten voor goed beleid'
16-01-2020

Bedrijfslevenkoepel Business Europe heeft volgens VNO-NCW een goede en uiterst praktische China-strategie neergelegd die de EU kan helpen.

01-04-2016

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt per 1 mei. Alle VAR-houders worden de komende weken door de Belastingdienst schriftelijk hierover geïnformeerd. Deze brief is ook relevant voor opdrachtgevers. Algemene modelovereenkomsten, die mede zijn opgesteld door VNO-NCW en MKB-Nederland, zullen de VAR vervangen.

31-03-2016

De pas vernieuwde website van VNO-NCW is in de prijzen gevallen. De jury van de Internet Advertising Competition (IAC) heeft de VNO-NCW-site uitgeroepen tot 'Best News Website' van 2016. Zowel ontwerpbureau Link Design als VNO-NCW zijn trots op deze internationale Award.

31-03-2016

Het gaat goed met het topsectorenbeleid. Doelen worden gehaald. Ook op het innovatieonderdeel, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland, in tegenstelling tot de conclusies die het FD vandaag trekt.

30-03-2016

Een aantal grote Nederlandse bedrijven wil dat Nederland zich kandidaat stelt voor het organiseren van de World Expo in 2025. 'Het is een goede versneller van de economie', zegt Philips-topman Frans van Houten deze week in Forum. 'De Expo zet een punt op de horizon en zorgt voor nieuw elan', aldus Ralph Hamers van ING. Binnenkort moet het kabinet besluiten over de kandidatuur, waarna uiterlijk in 2018 bekend zal worden of Rotterdam de Expo mag organiseren.

30-03-2016

VNO-NCW, Natuur & Milieu en MVO Nederland spreken zich uit vóór het samenwerkingsakkoord tussen de EU en Oekraïne.

30-03-2016

Nederland verdient 30 procent van het nationaal inkomen met export. Waarom maken we hier geen 40 procent van? Kansen genoeg, vindt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Tijdens de Ambassadeursconferentie, op 30 maart in Den Haag, pleitte hij voor de opzet van een netwerkorganisatie ter ondersteuning van dit streven.

24-03-2016

Werkgevers en vakbonden willen dat het kabinet snel maatregelen neemt tegen de negatieve gevolgen van het verlagen van de rente door de ECB.

24-03-2016

VNO-NCW heeft met de overheid en ruim twintig hulporganisaties, bedrijven en kennisinstellingen de Coalition for Humanitarian Innovation (DHCI) gelanceerd. Het is de bedoeling dat deze coalitie de Nederlandse noodhulp gaan vernieuwen. 'Ik geloof enorm in nieuwe partnerschappen waardoor doorbraken worden bereikt', zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer bij de lancering. 'Nederland zou mondiaal een voorloper kunnen zijn in innovatieve noodhulp.'

24-03-2016

Cees Oudshoorn (56) wordt de nieuwe algemeen directeur van VNO-NCW. Hij volgt per 1 juni 2016 Niek Jan van Kesteren op die deze functie sinds 1999 heeft bekleed.

24-03-2016

De nieuwe Wet werk en zekerheid moet de tijd krijgen om te beklijven. Dit zegt oud-vakbondsman Lodewijk de Waal deze week in Forum. De Waal is aangesteld als 'verkenner' voor seizoensarbeid zoals die in de wet is geregeld. Hij is niet eens met de kritiek dat er niet goed is nagedacht over de wet.

21-03-2016

Nederland moet zich blijven verzetten tegen de herinvoering van grenscontroles in het Schengen-gebied. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Daaruit blijkt dat het bruto binnenlands product met 9 miljard euro kan teruglopen in 2020 als de grenscontroles blijvend zijn. Vanwege de grotere openheid van de Nederlandse economie is het nadeel in Nederland groter dan in andere EU-landen.

18-03-2016

Gezondheid van werknemers moet makkelijker bespreekbaar worden gemaakt op de werkvloer. Chronisch zieken kunnen langer blijven doorwerken als dit gesprek in een vroeg stadium gebeurt, adviseert de SER dat regelgeving niet nodig acht. Werkgevers benadrukken de individuele benadering in het advies. 'Er is geen 'one size fits all'-oplossing.'

17-03-2016

Het Nederlandse bedrijfsleven moet de voordelen van Europese samenwerking meer benadrukken. Dat zeggen zes ceo's deze week in Forum. 'We moeten duidelijk maken hoe belangrijk de Europese economie voor Nederland is, en wat we als land te verliezen hebben als Europa uiteenvalt.'

17-03-2016

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland heeft vandaag mede namens VNO-NCW zijn handtekening gezet onder de Nationale Parken Deal. Met deze deal geeft het ministerie van Economische Zaken samen met provincies, terreinbeheerders, groene partners en bedrijfsleven het startsein voor het driejarige programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’.

17-03-2016

De regionale verenigingen van VNO-NCW en MKB-Nederland komen dit jaar met een project om middelgrote bedrijven te helpen om energie te besparen. Dat is nodig is het kader van het Energieakkoord, en is ook wettelijk verplicht, zo wordt beschreven in een artikel in Forum. De overheid gaat de wet strenger handhaven. Bedrijven moeten dit niet afwachten. Investeringen zijn binnen vijf jaar terug te verdienen, aldus de ondernemingsorganisaties.

16-03-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat een ruime meerderheid van de Eerste Kamer positief is over de Omgevingswet. Daarmee komt een eenvoudiger omgevingsrecht voor bedrijven weer een stap dichterbij. Behalve het beschermen van de directe leefomgeving, moet de wet ondernemen eenvoudiger en goedkoper maken. In plaats van 26 verschillende wetten is er straks nog maar één wet voor de hele leefomgeving. Volgende week stemt de Kamer over de wet.