Het nieuws

Ondernemers: 'Blij met uitbreiding TOGS voor non-food detailhandel'
28-03-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat ondernemers in de non-food detailhandel toch ook in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), zoals het ministerie van EZK zojuist heeft aangekondigd.

27-03-2020

Samen met de vakbeweging was aangedrongen op maatregelen voor ondernemers. Wel zien de organisaties nog aandachtspunten.

22-06-2016

Bijna 40 procent van de ondernemers vindt dat de politie te weinig aandacht heeft voor criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven. Dat blijkt uit een enquête van Forum over het functioneren van de politie, drie jaar na de vorming van de Nationale Politie.

21-06-2016

De OESO heeft aanbevelingen gedaan om de regels voor de winstbelasting te verbeteren, zodat de winst van internationaal opererende bedrijven wordt belast in het land waar de waarde wordt gecreëerd.

16-06-2016

Een nieuw perspectief voor Nederland. Onder die noemer presenteren VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vandaag in Nieuwspoort de campagne NL Next Level. Nederland staat in de wereldtop qua economische prestaties, geluk en duurzaam ondernemen, maar bevindt zich tegelijkertijd ook op een belangrijk kruispunt, aldus de ondernemingsorganisaties.

16-06-2016

Het volgende kabinet moet een investeringsagenda opstellen die Nederland een half procent meer groei oplevert. Dat zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer donderdag in de Telegraaf bij de aftrap van de Next Level-campagne van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Het nieuwe kabinet moet jaarlijks 7,5 miljard euro investeren. Daarnaast komt een investeringsfonds met 100 miljard euro van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers.

16-06-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met het initiatief van minister Kamp om digitaal factureren vanaf 1 januari 2017 verplicht te stellen. Voor ondernemers heeft het veel voordelen om facturen voortaan via een geautomatiseerd systeem aan te leveren.

15-06-2016

VNO-NCW is blij met de investering van ExxonMobil in een nieuwe zogenoemde hydrocracker op de raffinaderij in Rotterdam. Dit is een teken van vertrouwen in Rotterdam en in Nederland in een tijd dat het investeringsklimaat onder druk staat, zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, die woensdag mede de eerste schep in de grond heeft gezet voor de hydrocracker.

15-06-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland vernieuwen vandaag het partnerschap met MVO Nederland. Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, en Sigrid Verweij, directeur Communicatie & MVO van VNO-NCW en MKB-Nederland, zetten hun handtekening onder de samenwerking tijdens een speciale bijeenkomst in de Malietoren over de kracht van partnerschappen.

14-06-2016

Werkgevers en vakbonden willen dat staatssecretaris Jetta Klijnsma maatregelen neemt als het gaat om beschut werk. Deze voorziening die is ondergebracht bij de gemeente, is vooral bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, maar komt nog nauwelijks van de grond.

10-06-2016

De financiële sector zal door de opkomst van FinTech de komende jaren een metamorfose ondergaan. En daarvan kan Nederland profiteren. VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen dan ook de 'innovation hub' en een 'regulatory sandbox' van de AFM en DNB.

09-06-2016

Mede door de verhuurderheffing investeren woningcorporaties veel minder in nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen dan voorheen. En dat terwijl er nu juist vooral flink gebouwd, gerenoveerd en in verduurzaming geïnvesteerd moet worden in de huurmarkt.

09-06-2016

Bedrijven vanaf vijftig medewerkers moeten snel werk maken van een meldingsregeling voor klokkenluiders, want die moeten ze vanaf 1 juli hebben.

09-06-2016

De toekomst is aan duurzame energie, maar in de tussentijd is fossiele energie nog 'keihard nodig', zegt Dertje Meijer, directeur van Havenbedrijf Amsterdam, in Forum.

07-06-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan alle wethouders Economische Zaken in Nederland vragen om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente

07-06-2016

Het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet open overheid leidt tot veel meer bureaucratie, kostenstijging voor de overheid, een risico voor de vitale infrastructuur en terughoudendheid van bedrijven om cruciale informatie met de overheid te delen. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel binnenkort in behandeling neemt. Dinsdag spraken de ondernemingsorganisaties op een expertmeeting in de Eerste Kamer.

02-06-2016

Overheden kunnen al te lang bedrijfje spelen. Dat stopt, als het aan Ziengs (VVD) en Verhoeven (D66) ligt. Zij komen binnen een maand met een initiatiefwetsvoorstel om de tekortkomingen van de Wet markt en overheid te repareren.

27-05-2016

Het pleidooi van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer om centraal af te spreken dat de lonen omhoog moeten, wijzen VNO-NCW en MKB-Nederland resoluut af.