Het nieuws

Toestaan alcohol en drugstest in chemie is goed begin
Vandaag

Goed dat staatssecretaris Van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. Werkgeversorganisaties willen die in meer sectoren.

'Praktische China-strategie geeft EU handvatten voor goed beleid'
16-01-2020

Bedrijfslevenkoepel Business Europe heeft volgens VNO-NCW een goede en uiterst praktische China-strategie neergelegd die de EU kan helpen.

22-04-2016

'President Widodo wil van Indonesië een 'maritieme natie' maken en is dus in Nederland aan het goede adres', zegt Hans de Boer. Samen met minister Ploumen ontvangt de VNO-NCW-voorzitter vanmiddag de Indonesische president, die met een handelsdelegatie Nederland bezoekt, in het Kurhaus.

21-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid is om verschillende knelpunten in de Wet werk en zekerheid en rond loondoorbetaling bij ziekte weg te nemen. Dat is gebeurd na overleg met de sociale partners en de fracties in de Tweede Kamer.

21-04-2016

De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen zijn dramatisch laag. Vanaf 2017 dreigen de pensioenen van werknemers weer te worden gekort, melden diverse media. 'Misschien moeten werknemers zelf meer bijleggen', zegt pensioenbestuurder André Snellen in opinieblad Forum vandaag. 'Als we draagvlak willen behouden, moet ons pensioenstelsel op de schop.'

21-04-2016

Het kabinet moet meer doen tegen laaggeletterdheid, zegt Stichting Lezen & Schrijven, waaraan VNO-NCW en MKB-Nederland verbonden zijn. De stichting reageert daarmee op onderzoek van de Algemene Rekenkamer, waaruit blijkt dat 2,5 miljoen mensen moeite hebben met taal, rekenen en computergebruik. Minimaal 100.000 mensen per jaar zouden op cursus moeten kunnen.

20-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het jammer dat de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) heeft aangenomen. De ondernemingsorganisaties zijn voorstander van transparantie over de besluitvorming van het openbaar bestuur, maar vinden dat er in deze wet nog te veel onzekerheden zitten over de omgang met vertrouwelijke gegevens. 'Hopelijk houdt de Eerste Kamer daar meer rekening mee.'

20-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat een volgend kabinet fors moet investeren in cybersecurity.

19-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich grote zorgen over de toekomst van het technisch vmbo. De vernieuwing van het onderwijs gaat niet gepaard met extra geld voor de inventaris van technieklokalen. Daardoor zullen naar verwachting vmbo-techniekafdelingen verdwijnen op vele plaatsen in het land. Dit schrijven de ondernemingsorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

15-04-2016

Werkgevers en werknemers hebben in de Sociaal Economische Raad (SER) overeenstemming bereikt over de inzet voor TTIP, het handels- en investeringsakkoord tussen de VS en de EU. Voor een handelsland als Nederland is TTIP van groot belang, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Nederland verdient al jaar en dag zijn geld voor een groot deel met handel. Lagere drempels om over de grens te ondernemen verhogen de welvaart. Die economische logica wordt in het advies van de SER ook bevestigd.

13-04-2016

Nederland staat aan de top van landen met een innovatieve financiële sector, maar baanbrekende startups uit het buitenland staan op de loer. Oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend ziet dat met enige zorg aan, zegt hij in de recente digitale uitgave van opinieblad Forum. 'Als we niets doen, loopt de Amsterdamse Zuidas helemaal leeg.'

13-04-2016

Het Verenigd Koninkrijk moet in de Europese Unie blijven. Die dringende oproep doet het Europese bedrijfsleven. 'Dat is zonder twijfel in ons wederzijds belang', zei VNO-NCW-directeur Cees Oudshoorn op bezoek bij premier Cameron. Hij ontving de vertegenwoordigers van de vier belangrijkste handelslanden van zijn land vandaag.

11-04-2016

De Klimaatwet die de PvdA en GroenLinks voorstellen biedt een schijnoplossing die ten koste zal gaan van welvaart en werkgelegenheid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het wetsvoorstel. Volgens de ondernemingsorganisaties biedt de ingeslagen weg van een internationaal Klimaatakkoord en het eigen Energieakkoord de beste kans op verduurzaming van de energievoorziening.

11-04-2016

Er moet een nationale strategie komen voor 'big data' in de gezondheidszorg. De privacy van patiënten moet daarbij wel goed worden geborgd. Dat bepleit VNO-NCW. Het belangrijkste doel is de effectiviteit van onze gezondheidszorg te verhogen. Een voorlopersrol van Nederland op dit gebied kan bovendien de reputatie van ons land als topklinisch onderzoeksland vergroten en nieuwe exportkansen creëren.

08-04-2016

Het plan om meer geld te investeren in infrastructuur, van VVD en PvdA, kan rekenen op een brede steun van 24 maatschappelijke organisaties. Zij signaleren dat door de aantrekkende economie de capaciteit van het vervoer op de weg, het spoor en het water stevig onder druk komt te staan.

07-04-2016

De uitslag van het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne vraagt een serieus antwoord van de politiek, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemingsorganisaties wijzen op de dilemma's die referenda duidelijk met zich mee brengen.

06-04-2016

Nederland moet de positie van de mainports Rotterdam en Schiphol, die mede de basis vormen voor onze welvaart, versterken. Dat staat in de toekomstvisie ‘Nederland voor altijd hét knooppunt van de wereld’ die VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

05-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben kennisgenomen van de berichtgeving over de zogenoemde Panama Papers. De ondernemingsorganisaties gaan ervan uit dat de Belastingdienst deze zaken grondig zal onderzoeken en daar waar nodig werk van maakt. Als sprake is van fraude of gekunstelde constructies om belasting te ontwijken, dan moet dat worden aangepakt.