Het nieuws

Toestaan alcohol en drugstest in chemie is goed begin
Vandaag

Goed dat staatssecretaris Van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. Werkgeversorganisaties willen die in meer sectoren.

'Praktische China-strategie geeft EU handvatten voor goed beleid'
16-01-2020

Bedrijfslevenkoepel Business Europe heeft volgens VNO-NCW een goede en uiterst praktische China-strategie neergelegd die de EU kan helpen.

14-06-2016

Werkgevers en vakbonden willen dat staatssecretaris Jetta Klijnsma maatregelen neemt als het gaat om beschut werk. Deze voorziening die is ondergebracht bij de gemeente, is vooral bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, maar komt nog nauwelijks van de grond.

10-06-2016

De financiële sector zal door de opkomst van FinTech de komende jaren een metamorfose ondergaan. En daarvan kan Nederland profiteren. VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen dan ook de 'innovation hub' en een 'regulatory sandbox' van de AFM en DNB.

09-06-2016

Mede door de verhuurderheffing investeren woningcorporaties veel minder in nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen dan voorheen. En dat terwijl er nu juist vooral flink gebouwd, gerenoveerd en in verduurzaming geïnvesteerd moet worden in de huurmarkt.

09-06-2016

Bedrijven vanaf vijftig medewerkers moeten snel werk maken van een meldingsregeling voor klokkenluiders, want die moeten ze vanaf 1 juli hebben.

09-06-2016

De toekomst is aan duurzame energie, maar in de tussentijd is fossiele energie nog 'keihard nodig', zegt Dertje Meijer, directeur van Havenbedrijf Amsterdam, in Forum.

07-06-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan alle wethouders Economische Zaken in Nederland vragen om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente

07-06-2016

Het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet open overheid leidt tot veel meer bureaucratie, kostenstijging voor de overheid, een risico voor de vitale infrastructuur en terughoudendheid van bedrijven om cruciale informatie met de overheid te delen. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel binnenkort in behandeling neemt. Dinsdag spraken de ondernemingsorganisaties op een expertmeeting in de Eerste Kamer.

02-06-2016

Overheden kunnen al te lang bedrijfje spelen. Dat stopt, als het aan Ziengs (VVD) en Verhoeven (D66) ligt. Zij komen binnen een maand met een initiatiefwetsvoorstel om de tekortkomingen van de Wet markt en overheid te repareren.

27-05-2016

Het pleidooi van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer om centraal af te spreken dat de lonen omhoog moeten, wijzen VNO-NCW en MKB-Nederland resoluut af.

27-05-2016

Koninklijke Philips N.V. (Grootbedrijf), TOBROCO Machines (MKB) en Koppert Cress B.V. (Duurzaam Ondernemerschap) hebben donderdagvond uit handen van Hare Majesteit Koningin Máxima de Koning Willem I Prijs en Koning Willem I Plaquette 2016 ontvangen, de ‘Oscars’ voor het bedrijfsleven.

27-05-2016

Niek Jan van Kesteren is door het Algemeen Bestuur van VNO-NCW benoemd tot lid van verdienste.

27-05-2016

De aanjaagteams voor de Banenafspraak van overheid en marktsector lanceerden vrijdag een nieuw digitaal magazine over de Participatiewet. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontving symbolisch het eerste exemplaar uit handen van Hans Spigt en Aart van der Gaag, ‘boegbeelden’ van de aanjaagteams om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

24-05-2016

De politiek is te veel gericht op het maken van plannen en te weinig op het realiseren ervan. Daardoor is het moeilijk om te achterhalen of beleid het gewenste resultaat heeft. Dat zegt Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, in een interview in Forum naar aanleiding van de jaarlijkse Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer.

24-05-2016

Het wettelijk streefcijfer van 30 procent topvrouwen is haalbaar. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Talent naar de Top. VNO-NCW roept meer bedrijven op om het vrijwillige Charter Talent naar de Top te ondertekenen.

24-05-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat minister Kamp van Economische Zaken 50 miljoen uittrekt om de groei van jonge en innovatieve bedrijven – zowel startups als scaleups – te stimuleren.

23-05-2016

Vakbond FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen met spoed moet worden verbeterd, op Europees niveau en met een gelijk speelveld voor bedrijven.