Het nieuws

‘Goed dat kabinet handelt en coronamaatregelen eerder versoepelt’
18-06-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de versnelde versoepelingen die het kabinet zojuist bekend maakte. ‘Het is goed dat het kabinet doorpakt, nu het aantal besmettingen drastisch terugloopt.

Bevriezen handelsconflict EU-VS
17-06-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat er (voorlopig) een einde komt aan het handelsconflict tussen de VS en de EU omtrent Airbus en Boeing.

30-06-2020

Het tweede economische noodpakket is heel goed, toch komen er steeds meer weeffouten boven water die dringend reparatie vergen.

30-06-2020

Bijna 100.000 ondernemers berekenden sinds april via de coronocalculator mogelijkheden voor corona steun.

26-06-2020

MKB-Nederland en VNO-NCW scharen zich achter het advies van de SER over controle op buitenlandse platforms.

26-06-2020

VNO-NCW is blij dat Klm en de Nederlandse overheid een noodsteunpakket van 3,4 miljard euro zijn overeenkomen.

24-06-2020

Versoepeling geeft ondernemers in tal van sectoren eindelijk weer meer lucht, zoals sportscholen, touringcar- en evenementenbedrijven.

23-06-2020

‘Er dreigt verdere versnippering van onderzoeksgeld. Minister Van Engelshoven legt de wens van de Kamer om meer slagkracht naast zich neer.’

19-06-2020

Het FNV-ledenparlement heeft vandaag toch nog niet gestemd over de uitwerking van het Pensioenakkoord.

19-06-2020

Bijna 250 bedrijven hebben ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, een pleidooi voor duurzaamheid als hoeksteen voor corona-herstelplannen.

18-06-2020

De wetgever zou zich niet hoeven bedienen van dit soort negatieve framing van een groep belastingplichtigen.

17-06-2020

Ondernemers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken als dit herstel van de coronacrisis in de weg staa

17-06-2020

‘De stikstofimpasse blokkeert de aanpak om investerend uit de corona-crisis te komen’. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vandaag in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

12-06-2020

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond.

11-06-2020

Hans de Boer heeft met 'pijn in het hart', kennis genomen van de beslissing van Unilever om juridisch Brits te worden.

10-06-2020

De coronacrisis slaat nog altijd ongenadig hard toe in het bedrijfsleven, blijkt uit deze derde enquete onder aangesloten branches.

09-06-2020

Maandag presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek haar eindrapport Niet alles kan overal. ‘De commissie geeft hierin glashelder aan dat er voor de combinatie van natuur- én economisch herstel een krachtige extra impuls nodig is.'

08-06-2020

Het systeem van geborgde zetels voor het bedrijfsleven, de landbouw en de natuur in de besturen van waterschappen moet behouden blijven.