'Zorgen over overheidsbijdrage aan Banenafspraak'

05-07-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over de inzet van overheidswerkgevers met betrekking tot de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking. 'Als we nu de prestaties van het bedrijfsleven en de overheid optellen, dan halen we de gezamenlijke doelstelling, maar het is de vraag of dit zo blijft. De overheidswerkgevers zullen beter moeten gaan presteren en dat moet worden bijgehouden', zeggen de ondernemingsorganisaties in reactie op een brief over vereenvoudiging van de Banenafspraak van staatssecretaris Tamara van Ark.

 

Kennis benutten

'Wij zijn altijd wel voorstander geweest van samenwerking tussen markt -en overheidswerkgevers op dit gebied. Het is ook goed dat de overheid actief de opgedane kennis van het project Op naar 100.000 banen en het boegbeeld Aart van der Gaag wil benutten', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 

 

Belemmeringen aanpakken

Het middel van een quotum als stok achter de deur is volgens de ondernemingsorganisaties geen goed instrument, aangezien overheidswerkgevers daardoor niet harder zijn gaan lopen. Een nieuw boetesysteem zal daarom ook niet helpen. Het is beter om de échte belemmeringen aan te pakken die werkgevers ervaren om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De inzet moet gericht zijn op een betere match tussen kandidaten en bedrijven, en op tijd voor werknemers om in een functie te groeien. Als werk wegvalt, zou het daarnaast makkelijker moeten worden om werknemers naar een andere werkgever te begeleiden.

 

Bonus

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wel te spreken over een aantal verbeteringen die Van Ark doorvoert. Bij een eventuele quotumregeling blijven mkb-bedrijven tot 25 werknemers daarvan uitgezonderd en krijgen bedrijven een bonus als zij meer doen dan het quotum. Uitzendbureaus hoeven geen heffing te betalen over uitgezonden personeel. Verder is het goed dat er aandacht is voor het verlagen van de administratieve lasten voor werkgevers.