Zorgen over intensivering Amerikaanse sancties tegen Rusland

25-07-2017

Samen met Europese zusterorganisaties maakt VNO-NCW zich zorgen over extra sancties vanuit de Verenigde Staten tegen Rusland. De nieuwe ‘Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act’ die de extra sancties regelt, kan onder meer Europese bedrijven en consumenten raken die van Rusland gas en olie afnemen. 

 

Eigen pad kiezen

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag met 388 tegen 2 gestemd voor nieuwe sancties tegen Rusland. De wet legt Rusland nieuwe financiële strafmaatregelen op voor zijn inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en zijn militaire rol in Oekraïne en Syrië. ‘De VS lijken met deze nieuwe wetgeving hun eigen pad te kiezen in plaats van gezamenlijk op te trekken met de EU. Dit kan serieuze consequenties hebben voor Europese bedrijven die zakendoen met Rusland door de extraterritoriale werking van de Amerikaanse wetgeving,’ aldus VNO-NCW.

 

Europese bedrijven op achterstand

Volgens de ondernemingsorganisatie is de ervaring dat de unilateraal vanuit Amerika oplegde wetgeving vaak zorgt voor veel onduidelijkheid bij bedrijven die zowel in de VS, als in het land waar de sancties voor gelden, zakendoen. De wetgeving kan daardoor Europese bedrijven nog harder raken dan Amerikaanse. Hierdoor worden Europese bedrijven op achterstand gezet, vreest VNO-NCW.

 

Multilateraal aanpakken

VNO-NCW en haar Europese evenknie Business Europe pleiten ervoor dat de VS gezamenlijk blijven optrekken met de EU als het gaat om de sancties tegen Rusland. ‘Anders zaait het alleen maar tweespalt en zijn sancties ook niet effectief’. Als de Amerikaanse senaat de wet overneemt, is het aan Trump om die te ondertekenen of zijn veto erover uit te spreken.