'Wijziging Wet Markt en Overheid gaat niet ver genoeg'

31-10-2017

De voorgenomen wijziging van de Wet Markt en Overheid draagt niet effectief bij aan een eerlijker concurrentieverhouding tussen overheidsdiensten en het bedrijfsleven. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in een reactie op een consultatie. Vooral de toepassing van de uitzondering van 'algemeen belang' blijft een probleem.

 

Niet ver genoeg

Volgens de ondernemingsorganisaties maakt 90 procent van de gemeenten gebruik van de uitzonderingsregel. De gemeenten stellen dat de commerciële activiteiten van overheidsdiensten ook in het algemeen belang zijn, en dat zij daarom niet onder de Wet Markt en Overheid vallen. De wijzigingen die nu worden voorgesteld, maken geen einde aan deze praktijk, maar zorgen slechts voor een betere motivering van deze besluiten, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Schrappen of beperken

Zij stellen daarom voor om de algemeen-belangbepaling te schrappen of de scope ervan te beperken tot activiteiten als sport, cultuur en welzijn. Als sprake is van goed ontwikkelde markten, zou de overheid moeten kiezen voor instrumenten als aanbesteding of een subsidieregeling om het algemeen belang zeker te stellen. Daarbij gaat het onder meer om het uitbaten van jachthavens en horeca, het ophalen van bedrijfsafval en het verzorgen van post-initieel onderwijs. 'Gelukkig biedt het regeerakkoord ruimte om tot een scherpere wet te komen.'

 

Ook inbestedingen

De Wet Markt en Overheid zou ook van toepassing moeten zijn op inbestedingen door de overheid. Er moet een wettelijk kader komen voor inbestedingsbeslissingen, waarbij beter wordt gekeken naar de consequenties daarvan voor het bedrijfsleven dat die diensten ook kan aanbieden, en vaak goedkoper. De inbestedingsbesluiten van het vorige kabinet ten aanzien van onder meer schoonmaak en beveiliging, moeten worden teruggedraaid, aldus de ondernemingsorganisaties.