'Wetenschapsagenda is toe aan vervolgstappen'

30-11-2015

De Nationale Wetenschapsagenda is af, bevat in totaal 11.700 vragen, waaruit 140 clustervragen zijn gedestilleerd. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland heeft er afgelopen maanden een uniek proces, ook vanuit internationaal perspectief, plaatsgevonden. De wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij zijn dichter bij elkaar gekomen. De volgende stap is de agenda uitwerken in workshop, aldus de ondernemingsorganisaties.

Startpunt
De Wetenschapsagenda werd vrijdag gepresenteerd door voorzitters Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan aan het kabinet en zondag aan het publiek. Maar deze agenda is echter niet statisch en zal voortdurend in ontwikkeling blijven. Wel heeft de kenniscoalitie (KNAW, MKB-Nederland, NFU, NWO, TO2, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en VSNU) zestien eerste routes voorgesteld om mee aan de slag te gaan. De 140 clustervragen en de voorbeeldroutes vormen een startpunt. Een scherpere prioriteitsstelling vergt een verdere uitwerking via routes, aldus de coalitie.

Kabinetsdoelstelling nog niet bereikt
Wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappij gaan samen de routes verder ontwikkelen en daarnaast werken aan nieuwe combinaties en daar ook partners bij zoeken. Dat wordt de volgende stap en hiervoor is tijd nodig, aldus de kenniscoalitie.
Deze groep gaat een investeringsagenda opstellen dat gericht is op het volgende regeerakkoord. Want 'zonder extra middelen is er nauwelijks ruimte om met veelbelovende routes stevige stappen voorwaarts te maken. De kabinetsdoelstelling om 2,5 procent van het bbp uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling is nog niet bereikt', aldus de kenniscoalitie.