'Wet open overheid biedt te weinig zekerheid voor bedrijfsleven'

07-06-2016

Het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet open overheid leidt tot veel meer bureaucratie, kostenstijging voor de overheid, een risico voor de vitale infrastructuur en terughoudendheid van bedrijven om cruciale informatie met de overheid te delen. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel binnenkort in behandeling neemt. Dinsdag spraken de ondernemingsorganisaties op een expertmeeting in de Eerste Kamer. 

In verkeerde handen
Bedrijven in de vitale infrastructuur, zoals de gas, stroom- en drinkwatervoorziening, wisselen momenteel zeer gevoelige informatie uit met de overheid om de weerbaarheid van die infrastructuur te verhogen. Die informatie mag niet in de verkeerde handen vallen. Onduidelijkheid over de openbaarmaking van de informatie zal ertoe leiden dat bedrijven terughoudend worden. Dat geldt ook voor andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Wel voor transparantie
Gemeenten moeten gegevens actief openbaar maken en een online register aanleggen. Bij elk document zal moeten worden getoetst of het openbaar gemaakt kan worden. De ondernemingsorganisaties vrezen dat de inspanningen daarvoor ten koste gaan van de aandacht voor de geheimhouding van bedrijfs- en fabricagegegevens. Zij zijn overigens wel voor transparantie in het overheidsbeleid.