Werkwijzer Vluchtelingen voor ondernemers

12-05-2016

De Sociaal-Economische Raad heeft een website gelanceerd die moet dienen als startpunt voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie van vluchtelingen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben aan de website meegewerkt. Op de site staat onder meer informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot werk en opleiding van vluchtelingen, subsidies voor werkgevers, en aantallen en herkomst van vluchtelingen. 

Taskforce
De website Werkwijzer Vluchtelingen vloeit voort uit de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin zitten verder naast de ondernemingsorganisaties vakbonden, gemeenten, vluchtelingenorganisaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.