Werknemers en werkgevers trekken samen op bij klimaatbeleid industrie

21-06-2019

Het SER-advies over een nationale klimaataanpak geeft een belangrijke richting voor een verstandig en integraal klimaatbeleid voor de industrie. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland als reactie op het vandaag gepresenteerde advies. 

 

Vernieuwende aanpak

De SER-aanpak is er - via vier samenhangende pijlers - op gericht om te zorgen dat de regionale industrieclusters in Nederland de kans krijgen alle klimaatdoelen te halen op een vernieuwende en efficiënte manier. Kleine en grote bedrijven werken hierbij intensief samen aan de energietransitie. Zo leveren we een bijdrage aan het klimaat en zetten we Nederland tegelijkertijd innovatief op voorsprong. Dat is waar het om te doen was, aldus de ondernemingsorganisaties.  

 

Niet focussen op één instrument

De SER signaleert in haar advies volgens de ondernemingsorganisaties terecht dat de discussie over de terugdringing van broeikasgassen in de industrie zich toespitste op mogelijke instrumenten. ‘Deze discussie was veel te beperkt en sterk gepolariseerd. Daarom stelt de SER een pakket aan samenhangende maatregelen voor, daaronder is ook een CO2-heffing over de vermijdbare CO2-uitstoot. In dit SER-model worden bedrijven geprikkeld om juist in Nederland te innoveren. Ook zijn goede veiligheidskleppen ingebouwd om weglek van CO2 en werkgelegenheid te voorkomen. De SER neemt met deze aanpak de bezwaren en risico’s weg die onder andere de Planbureaus eerder deze week signaleerden bij een platte heffing. Essentieel is dat de heffing niet plaatsvindt voordat de noodzakelijke duurzame investeringen hebben plaatsgevonden. Daar is immers tijd voor nodig en anders is het speelveld niet eerlijk.’

 

Veilingopbrengsten inzetten

De SER wil burgers ontzien door onder meer de flink groeiende opbrengsten van de CO2-emissierechten in te zetten. Deze omvatten inmiddels 504 miljoen euro (2018) ten opzichte van 190 miljoen euro in 2017. Dit gaat steeds verder oplopen door de stijgende CO2-prijs.   

 

Lees hier het integrale SER-advies.