Werkgevers positief over ‘financieel cv’ voor werkzoekenden

12-03-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over het plan van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een 'financieel cv'. Via de regelhulp Financieel CV kunnen werkzoekenden een overzicht op maat maken van de regelingen die voor hen gelden. Dat biedt de werkgever ook snel inzicht.

 

Belemmeringen weghalen

De ondernemingsorganisaties juichen het plan toe. Juist waar het gaat om specifieke groepen geven ondernemers aan dat het lastig te doorgronden is welke regelingen wanneer van toepassing zijn. "Deze vereenvoudiging sluit goed aan bij de signalen van ondernemers. En nu de arbeidsmarkt krap is maar tegelijkertijd nog veel mensen op zoek zijn naar een baan, is het goed om zoveel mogelijk belemmeringen weg te halen."

 

Regelingen

Er zijn verschillende regelingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Zo is er het loonkostenvoordeel, de no-riskpolis, het lage-inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Werkzoekenden en werkgevers weten echter vaak niet precies waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is.

 

Financieel cv

Werkzoekenden hoeven volgens de minister slechts een paar gegevens in hun financieel cv in te voeren. Het hulpmiddel produceert automatisch een brief die gericht is aan de werkgever. Daarin staat aangegeven op welke financiële voordelen de werkgever recht heeft als hij de werkzoekende aanneemt.

 

Banenafspraak

Vooral ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak kunnen baat hebben bij dit hulpmiddel. Zij kunnen het financieel cv online invullen en de resultaten daarvan meesturen bij een sollicitatiebrief of bespreken bij een sollicitatiegesprek. Werkgevers kunnen de tool ook zelf invullen, aan de hand van gegevens die de werkzoekende aan hen verstrekt.