Werkgevers blij met SER-advies over sterke en sociale EU

17-04-2019

Een sterke Europese Unie is belangrijk om ervoor te zorgen dat Nederland niet als een noot gekraakt wordt door de VS en China. Dat is een van de redenen dat VNO-NCW en MKB-Nederland blij zijn dat er een SER-advies ligt over de EU. Kern daarvan is het ontwikkelen van een sterke en sociale interne markt.

 

SER advies met breed gedragen visie op EU

In het advies van de Sociaal-Economische Raad zijn werkgevers en werknemers het voor het eerst in jaren eens over de richting die de EU uit moet. De partijen zien een EU die geconfronteerd wordt met twee expanderende economische grootmachten die niet per se het welbevinden van Europeanen voor ogen hebben: de VS en China. Daarnaast zijn er grote uitdagingen rond migratie, klimaat en de energieomwenteling. In het SER-advies wordt ook AI, kunstmatige intelligentie, aangegeven als geostrategisch belangrijk, de EU moet daar stevig in investeren.

 

Sterke en sociale interne markt

Als Europa sterk wil staan in de wereld, moet het sterke samenhang hebben, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland met de vakbonden. Zij zijn dan ook tevreden dat het advies ook gaat over de vraag hoe lidstaten naar elkaar kunnen toegroeien op terreinen van welvaart, productiviteit, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Belangrijk daarin zijn volgens VNO-NCW en MKB-Nederland investeringen in infrastructuur (vervoer, telecom, kennis, energie) en in vaardigheden van mensen. Dan gaat het over vereenvoudigen en harmoniseren van regels, maar ook over sociale rechten voor werknemers.

 

Handhaving in EU verbeteren

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moet de handhaving van de Europese regels voor de interne markt worden verbeterd. De ondernemingsorganisaties maken zich zorgen omdat de Europese Commissie op dat gebied nauwelijks het benodigde elan toont. Voor een betere handhaving is ook wezenlijk dat de rechtsstaat in alle EU-landen goed functioneert. De druk die de EU nu op lidstaten uitoefent is daarom terecht, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.