‘Werkgever niet verantwoordelijk maken voor integratie werknemer'

28-11-2018

Werkgevers met buitenlandse werknemers kunnen taalcursussen aanbieden, maar het gaat nogal ver om ze verantwoordelijk te maken voor de integratie van die werknemers en hun gezinnen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een aangenomen motie van de ChristenUnie.

 

Taalakkoord

Volgens de indieners van de motie beheersen veel Oost-Europese arbeidskrachten en hun gezinnen de Nederlandse taal onvoldoende. Het kabinet zou, in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland moeten stimuleren dat meer werkgevers zich aansluiten bij het Taalakkoord Werkgevers uit 2015. De ondernemingsorganisaties wijzen erop dat in dat akkoord is gekozen voor een selectieve aanpak van onderop. Het gaat immers vaak om seizoensarbeid of ander kortdurend (hand)werk in bepaalde sectoren. Ook werken veel Oost-Europeanen als zelfstandige voor particulieren.  

 

Moeizame communicatie

Bedrijven gaan over tot taalcursussen omdat de communicatie op de werkvloer moeizaam verloopt of in de gezamenlijke vakopleiding blijkt dat bepaalde basisvaardigheden onvoldoende zijn ontwikkeld. Het streven is dat zich dit jaar 300 werkgevers en branches zich hebben aangesloten bij het akkoord.

 

Te veel verantwoordelijkheid

De Tweede Kamer wil ook dat het kabinet met de ondernemingsorganisaties en maatschappelijke organisaties gaat overleggen over het stimuleren van de integratie van arbeidsmigranten en hun gezinnen. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de verantwoordelijk voor de integratie daarmee te veel bij het bedrijfsleven komt te liggen.