'Voorwaarden van bezorgplatforms onder de loep'

23-02-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de Tweede Kamer aandacht vraagt voor de marktmacht van online platforms voor aan huis bezorgde maaltijden. In een debat met staatssecretaris Keijzer eerder deze maand stelden SP en PvdA de laagste prijs garantie (zogenoemde pariteitsclausules) die boek- en bezorgplatforms afdwingen van ondernemers aan de kaak. Via deze clausules wordt het ondernemers verboden om via eigen online afzetkanalen, eigen producten en diensten aan te bieden tegen gunstiger voorwaarden dan die via het bewuste platform worden aangeboden.

 

Ondernemerschap 

Vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, o.a. in de horeca, hebben last van de clausules, die het vrije ondernemerschap en gezonde marktwerking kunnen belemmeren. In landen om ons heen (zoals Italie, Oostenrijk, Frankrijk) heeft de overheid al een wettelijk verbod op soortgelijke bepalingen in de hotelsector ingevoerd. In Duitsland verbiedt de toezichthouder zelf het hanteren van de clausules door twee dominante spelers. En in België en Zwitserland is wetgeving voor een verbod in voorbereiding. Vooralsnog gebeurt er in Nederland te weinig.

 

Serieus onderzoek moet

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat het kabinet de problematiek serieus moet onderzoeken en met oplossingen moet komen. Hierbij gaat het niet alleen om de laagste prijs garantie in de bezorgsector maar ook om andere sectoren, zoals de hotelsector. Het is een goede eerste stap dat staatssecretaris Keijzer zich naar aanleiding van het debat al bereid toonde om in gesprek te gaan met lidstaten die een verbod hebben ingevoerd. Een recent en deugdelijk onderzoek waarmee de situatie en marktwerking in de platformeconomie in kaart wordt gebracht, in het bijzonder ten aanzien van pariteitsclausules van boek- en bezorgplatforms, is noodzakelijk.