'Volgend kabinet moet fors investeren in cybersecurity'

20-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat een volgend kabinet fors moet investeren in cybersecurity. Zij steunen de oproep die Wim Kuijken, voorzitter van de The Hague Security Delta (HSD), deze week deed. Als Nederland zijn goede uitgangspositie als ict-koploper wil behouden en uitbreiden, dan is digitale veiligheid cruciaal, aldus de ondernemingsorganisaties. 

Kansen en bedreigingen
VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat de digitalisering van de economie en de samenleving veel kansen biedt voor het bedrijfsleven. Maar tegelijkertijd zijn de  cyberbedreigingen (criminaliteit, spionage en sabotage) groot. Actie is dus nodig om die cybersecurity te waarborgen. 

Gebrek aan urgentie
Kuijken constateert een gebrek aan urgentie bij politici om maatregelen te nemen. Dat zou ermee te maken hebben dat cybersecurity electoraal niet zo interessant is. 'Een onverstandige en risicovolle houding', aldus Kuijken. De HSD is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheid, kennisinstituten en internationale organisaties.