VNO-NCW steunt Van Vollenhoven voor veiliger toezicht

18-07-2017

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, zijn het op hoofdlijnen eens over beter en veiliger toezicht van bedrijven met een groot veiligheidsrisico. Beiden pleiten voor een betere regierol van de overheid.

 

Eén veiligheidsinspectie

Van Vollenhoven pleit in een notitie voor een aantal maatregelen. Zo wil hij één coördinerend minister voor veiligheid en meer eenheid bij het extern (overheids)toezicht. Volgens VNO-NCW kan een soortgelijk resultaat ook worden bereikt als er één onafhankelijke, deskundige BRZO-veiligheidsinspectie komt, met één directeur die is gemandateerd door de drie betrokken ministers (Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en aan hen rapporteert.

 

Eén meldpunt

Volgens De Boer zou het sowieso al een flinke stap vooruit zijn als bedrijven incidenten op één wijze kunnen melden bij deze inspectie, die vervolgens een integrale risicoanalyse uitvoert. Nu hebben BRZO-bedrijven te maken met veel verschillende inspecties en ministeries. 

'Bedrijven streven naar maximale integrale veiligheid op basis van risicomanagement, terwijl inspecties sectoraal opereren. Zij eisen daarbij veelal maatregelen die vaak maar één aspect van veiligheid optimaliseren en daarbij niet altijd goed onderscheid lijken te maken tussen hoofd- en bijzaken, hetgeen regelmatig leidt tot investeringen die niet wezenlijk tot meer veiligheid bijdragen.' Een betere regierol, zoals Van Vollenhoven bepleit, spreekt VNO-NCW dan ook zeer aan.

 

Veiligheid Voorop

Zelfregulering werkt, zegt De Boer, bij de bedrijven die onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) vallen. Sinds 2011 loopt het programma 'Veiligheid Voorop' onder leiding van VNO-NCW, bedoeld om de veiligheidscultuur bij BRZO-bedrijven verder te verbeteren. 'De zorg voor veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en de overheid', aldus De Boer, die wel pleit voor meer transparantie.

'BRZO-bedrijven zijn nu vaak terughoudend om informatie met de overheid te delen vanwege de mogelijke strafrechtelijke en bestuursrechtelijke gevolgen', zegt hij. De Boer is voorstander van een veiligheidscultuur zoals in de luchtvaart, waar betrokkenen open zijn over veiligheidsaspecten. 'Omdat van elkaar leren belangrijker is dan sancties.'