VNO-NCW doet kabinet voorstel nieuwe aanpak stikstof

02-10-2019

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft het kabinet een voorstel gedaan om uit de stikstof impasse te komen. In een brief geeft de ondernemingsorganisatie aan dat zij samen met het kabinet wil zoeken naar een gebalanceerde oplossing. In het belang van de natuur in ons land moeten we snel toewerken naar een goed werkend beleidskader, aldus VNO-NCW. Dit vergt tijd. In de tussentijd moet dan ook gekeken worden naar een andere urgentie: de vastgelopen projecten, waarvan het aantal met de dag toeneemt.

 

Stikstof impasse moet doorbroken

'Daarom hebben wij met onze leden en hun experts een mogelijke bestuurlijk-juridische aanpak uitgewerkt met – naar onze inschatting – houdbare juridische oplossingen', aldus de ondernemingsorganisatie. 'Met deze aanpak willen we zorgen dat we de urgentie voor de natuur de juiste plek geven én dat we concrete oplossingen aandragen voor alle economische problemen die nu ontstaan.'

 

Overgangsperiode helpt vergunningsverlening op gang 

Het voorstel van VNO-NCW draait om het inlassen van een no-regret overgangsperiode (van maximaal 3 jaar) waarin de vergunningverlening vanuit de provincies weer op gang wordt gebracht door extra middelen voor herstelmaatregelen, bronmaatregelen en door de ondersteunende diensten te helpen bij het wegwerken van de achterstanden met de vergunningen. ‘Europa wilde juist niet dat de gevolgen die nu optreden zich zouden voordoen, en bood en biedt ruimte voor zo’n overgangsperiode’, aldus de ondernemingsorganisatie. Door meetbare en duidelijke herstelmaatregelen in natuurgebieden verder één op één te koppelen aan nieuwe projecten ontstaat verder ruimte om te voorkomen dat economische activiteiten stilvallen.

 

6 concrete voorstellen uitgewerkt rond PAS 

In de brief zijn zes concrete voorstellen uitgewerkt. Met de geschetste aanpak wil VNO-NCW het dossier depolitiseren en uit de huidige impasse trekken, zodat 18.000 projecten niet stilvallen en de woningbouw niet volledig stagneert, zoals nu dreigt.