'Vluchteling sneller aan baan helpen'

28-04-2016

Werkgevers, vakbonden en gemeenten willen ervoor zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning sneller werk vinden. Ook moeten ze een huis krijgen in een regio waar dat werk te vinden is. 'We moeten snel en goed in beeld krijgen wat mensen kunnen, en zorgen dat ze voor bedrijven beter te vinden zijn', zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Eerder in gesprek
Tot dusver wordt er pas over werk voor vluchtelingen nagedacht als zij een huis hebben gekregen, en dat is zo'n anderhalf jaar na de start van de asielprocedure. De Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen, waarin VNO-NCW en MKB-Nederland zitting hebben, wil vluchtelingen in gesprek gaan met arbeidsmarktprofessionals zodra een verblijfsvergunning krijgen. 

Sneller taal leren
Volgens de ondernemingsorganisaties moeten vluchtelingen ook sneller de taal leren. Mensen met een verblijfsvergunning krijgen daar drie jaar de tijd voor, maar slechts de helft slaagt in die periode. De taalles kan intensiever, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland, bijvoorbeeld in combinatie met een stage of leerwerktraject. 

Veel meegemaakt
Volgens Vluchtelingenwerk heeft de helft van de mensen die tussen 2000 en 2010 asiel kregen, een betaalde baan. Vluchtelingen ondervinden onder meer problemen door oorlogstrauma's, diploma's die niet aansluiten en onwennigheid met de cultuur op de Nederlandse werkvloer.