'Versnelling aanpak cybersecurity is hard nodig'

06-10-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen de oproep tot actie, die Herna Verhagen doet in haar rapport over cybersecurity. Het rapport 'Nederland digitaal droge voeten' werd vandaag overhandigd aan Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, en minister-president Rutte. Volgens beide organisaties is het  belangrijk dat de digitale veiligheid wordt versterkt. Er gebeurt al veel, maar extra inspanningen zijn noodzakelijk, gelet op de toenemende dreigingen, vinden zij.

 

10 miljard

'Cybersecurity is een basisvoorwaarde voor onze economie en welvaart', zei Hans de Boer bij de uitreiking. 'Wij steunen de oproep tot actie en die past perfect in wat wij willen met NL Next Level. Overheid, bedrijfsleven, burgers en onderwijs moeten de handen ineen slaan voor een gezamenlijk doel: Nederland digitaal vaardig, vertrouwd en veilig houden. Nu al vormt cybercrime een flinke schadepost voor de economie van 10 miljard. Daarbij is publiek-private samenwerking van het grootste belang.'

 

Mkb

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken het belang van een goede dialoog met en tussen bedrijven en met name kleinere bedrijven. Zij pleiten er verder voor het Nationale Cybersecuritycentrum uit te breiden met een Digitaal Trust Centre voor het mkb. VNO-NCW en MKB-Nederland beginnen volgende week met een uitgebreide campagne voor het mkb met onderzoeken in branches en (gratis) cyberscans bedrijven. Juist in het mkb is er vaak nog onbekendheid met de dreigingen die er digitaal zijn, vinden beide organisaties. 

 

Digitale Kwantumsprong

Hans de Boer riep het volgende kabinet op in te zetten op verdere stappen in de digitalisering. 'Het rapport van Verhagen sluit goed aan bij ons pleidooi voor een digitale kwantumsprong, waar cybersecurity ook een belangrijk onderdeel van is', zei De Boer. 'Herna Verhagen pleit voor een onderraad, dat lijkt op ons pleidooi voor een topteam om de digitale transitie en cybersecurity in goede banen te leiden. Zo kunnen bewindspersonen gecoördineerd en vanuit één visie aan het werk binnen hun vakdepartementen. Ook het opnemen van digitale geletterdheid in het onderwijs vind ik een belangrijk punt. Van jongs af aan moeten kinderen leren omgaan met de digitale werkelijkheid en weerbaar worden tegen de schaduwzijden.’