'Vernieuwing financiële sector niet dichtregelen'

18-07-2017

Nieuwe technologie verandert de financiële dienstverlening radicaal. Dit vraagt om regels die ruimte geven aan ondernemers en aan de financiële sector om kansen te benutten. En die de innovatie niet bij voorbaat remt. Dat schrijft VNO-NCW in de nieuwe brochure 'Financiële Diensten in de 21e eeuw', die in samenspraak met een brede groep financiële dienstverleners tot stand is gekomen.

 

Big data schept kansen

Nieuwe technologie schept kansen om slimmer te kunnen werken met data, waarmee klanten beter bediend kunnen worden. Zo kunnen autoverzekeringen bijvoorbeeld beter op maat worden aangeboden, doordat inzicht kan worden gegeven in de rijstijl en rijfrequentie. En zijn banken in staat klanten eerder bij te staan als schulden zich dreigen op te stapelen.

De samenleving en de economie zijn erbij gebaat dat er ruimte is in wetgeving voor vernieuwing bij gebruik van data, aldus VNO-NCW. Tegelijkertijd moeten de sector en de overheid samen goed de vinger aan de pols houden om te kijken of er zich risico's voordoen, bijvoorbeeld als het gaat om privacy. 'We moeten alleen niet alles op voorhand dicht reguleren, zoals we in Nederland vaak doen', stelt VNO-NCW.

 

Financiële Diensten in de 21e eeuw

Kernpunt van de brochure 'Financiële Diensten in de 21e eeuw' (pdf) is dat ondernemers behoefte hebben aan een vernieuwende, diverse en sterke financiële sector. Een sector die hen helpt om te investeren (bijvoorbeeld in de energietransitie), te innoveren én helpt bij het veroveren van buitenlandse markten. 'Onze welvaart is hier van afhankelijk, want zonder goede financieringsoplossingen en dienstverlening staat de economie stil. We moeten dan ook continu blijven kijken naar de effecten van regels en terughoudend zijn met extra eisen bovenop Europese regels. Er zijn veel goede maatregelen genomen om een nieuwe financiële crisis te voorkomen, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om innovatie de ruimte te geven', schrijft VNO-NCW in deze publicatie.