'Vergroening zeescheepvaart beter stimuleren'

11-05-2016

De Nederlandse reders willen de zeescheepvaart sneller verduurzamen, maar ondervinden daarbij een aantal obstakels, zo blijkt uit een artikel in Forum deze week. Buitenlandse concurrenten moeten bijvoorbeeld strenger worden gecontroleerd op het gebruik van hoogzwavelige brandstof. Ook moet het makkelijker worden om investeringen te doen in en subsidie te krijgen voor vergroening. 

Niet in Klimaatakkoord
De reders vinden het jammer dat de zeescheepvaart geen onderdeel vormde van het Klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten. Het zou mooi zijn als de onderhandelaars de zeescheepvaart alsnog zouden opnemen, want dan wordt het makkelijker om mondiale afspraken te maken over vermindering van de CO2-uitstoot. 

Green Investment Bank
Bedrijven die van scheepsvervoer gebruikmaken, zouden meer bereid moeten zijn om een iets hogere kostprijs te betalen voor duurzame vervoerders. Dat is ook goed voor hun eigen imago. Daarnaast zou er een Green Investment Bank moeten komen om duurzame investeringen aantrekkelijker te maken, en de risico's ervan te verminderen. 

Hand op de knip
Met betrekking tot subsidies houdt de overheid de hand op de knip, aldus de reders, terwijl er wel veel geld wordt gestoken in de vergroening van het autopark. Ook met Europese subsidieregelingen loopt het niet vlotjes. Ze komen niet van de grond of de criteria zijn ter streng.