'Unaniem SER-advies TTIP betekent meer draagvlak'

15-04-2016

Werkgevers en werknemers hebben in de Sociaal Economische Raad (SER) overeenstemming bereikt over de inzet voor TTIP, het handels- en investeringsakkoord tussen de VS en de EU. Voor een handelsland als Nederland is TTIP van groot belang, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Nederland verdient al jaar en dag zijn geld voor een groot deel met handel. Lagere drempels om over de grens te ondernemen verhogen de welvaart. Die economische logica wordt in het advies van de SER ook bevestigd, vinden de ondernemingsorganisaties. 

Maatschappelijke zorgen
In het SER-advies wordt uitgebreid ingegaan op alle maatschappelijke zorgen die leven rond TTIP en worden deze uitgebreid geadresseerd en weggenomen. 'Het unanieme advies kan nu een belangrijke rol gaan spelen in een goed geïnformeerd debat over TTIP', aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Europa kan zijn hoge beschermingsniveau in wet- en regelgeving handhaven en zo nodig verder verhogen, stelt de SER. Daarvoor moet er ook voldoende beleidsruimte van overheden blijven. Hiermee sluit de SER aan bij de inzet van Nederland en de Europese Commissie in de onderhandelingen. 

Alle belangen evenwichtig
Voor bedrijven is investeringsbescherming van belang in TTIP, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook omdat TTIP een standaard zal zetten voor andere handels- en investeringsakkoorden. De voorstellen van de Europese Commissie voor een publiek Investeringshof zijn volgens de Raad hiervoor een stap in de goede richting. Natuurlijk kan het systeem altijd beter, zeggen de werkgeversorganisaties. Het advies wijst er bijvoorbeeld op dat de arbiters van zo’n hof geen financieel belang zouden moeten hebben bij de duur van een procedure. Samen met de nog te ontwikkelen geschillenbeslechting voor arbeids- en duurzaamheidsnormen komt er een stelsel dat met alle belangen evenwichtig rekening houdt. 

Westerse standaarden
'Er is veel onrust over TTIP', aldus voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW. 'Het verdrag kan echter tegenwicht bieden tegen de onzekerheden in de internationale politiek en economie. Het slechten van handelsbarrières kan een krachtige impuls opleveren voor de economie. Maar ik hecht veel meer waarde aan de strategische betekenis voor het Atlantisch-Europese werelddeel ten opzichte van het snel opkomende Azië dan aan een exact percentage groei. Het geeft ons nu de kans om de Westerse standaarden op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en arbeid als leidend in de wereld neer te zetten.'

Wereldwijd handelsakkoord
Een multilateraal (wereldwijd) akkoord blijft de voorkeur houden, vindt de SER. In dat licht is het volgens de Raad van belang dat TTIP zo wordt vormgegeven dat ook derde landen er per saldo van kunnen profiteren en dat het geen belemmering vormt voor deelname van andere landen en voor een nieuw wereldwijd handelsakkoord.