'Tweede Kamer, versterk actieve beleid Buitenlandse Handel'

12-09-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland vragen de Tweede Kamer om het gevoerde beleid voor buitenlandse handel voort te zetten en te versterken. Volgens de organisaties profiteren zowel ontwikkelingslanden als de Nederlandse economie daarvan. Dat betoogden zij gisteren bij de vaste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Versterking en vernieuwing 

De beide ondernemingsorganisaties stellen dat actieve handelsbevordering door onder meer economische missies en inzet van ambassades bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en aan het creëren van banen en welvaart in Nederland en het buitenland. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat versterking en vernieuwing van het huidige beleid nodig is om de positie van Nederland uit te bouwen.

 

Vier verbeterpunten

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland  zijn er vier punten waar (meer) aandacht voor moet zijn. Zo zijn de handelsmissies met focus op sectoren of thema's succesvol geweest, maar moet verbeterde publiek private handelsbevordering zorgen voor betere voorbereiding en follow up. Een missie naar India mondde bijvoorbeeld uit in het positioneren van het NL bedrijfsleven voor het schoonmaken van de Ganges. Ook is het nodig is dat de beleidsinstrumenten voor bevorderen van export en internationaal zakendoen worden gestroomlijnd en dat ze toegankelijker worden gemaakt voor het mkb. VNO-NCW en MKB-Nederland denken dat Invest NL, een Nederlandse ontwikkelings- en investeringsinstelling, hierbij een belangrijke rol kan vervullen.

 

Ruimte voor duurzame experimenten

De ondernemingsorganisaties zien ook een belangrijke rol voor het Nederlandse bedrijfsleven bij het realiseren van de Sustainable Development Goals. Zij bepleiten dat de wetgeving ruimte biedt voor experimenten en dat de aanpak via convenanten verder wordt ondersteund, zonder een te strikt keurslijf. Tot slot vragen de organisaties aandacht voor de grote migratiestromen. Ten diepste is daarvoor nodig dat er een economische ontwikkelingsagenda komt voor de, veelal Afrikaanse, herkomstlanden, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Deze moet gericht zijn op het bevorderen van handel met en investeringen in deze landen en het terugdringen van de werkloosheid onder jongeren.