'Topsectoren leggen basis voor de toekomst van Nederland'

27-07-2017

‘De topsectoren-aanpak van het kabinet werkt. Zo stijgen de R&D-uitgaven van de bedrijven in die sectoren en er zijn sterke netwerken ontstaan tussen kleine en grote bedrijven en wetenschappers. Hiermee is een vruchtbare bodem gelegd voor de komende jaren.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van de evaluatie van de topsectorenaanpak die vandaag door minister Kamp naar de Tweede Kamer is gestuurd.   

 

Fundament

In de afgelopen kabinetsperiode is de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in de topsectoren flink versterkt en het beleid bereikt zijn doel, zo blijkt uit de evaluatie. Via dit beleid investeert het bedrijfsleven ongeveer een half miljard euro per jaar in de Nederlandse kennisinfrastructuur. ‘Dat is internationaal bezien echt uniek’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Met dat geld werken bedrijven, overheid en onderzoekers intensief samen aan concrete innovatieve oplossingen. Het is nu zaak dit fundament nog verder te benutten voor de maatschappelijke uitdagingen en technologische transities waar we voor staan en voor meer innovatie in het MKB, met bijvoorbeeld meer doorgroeiende bedrijven.’

 

Uitgeknepen sinaasappel

Na jaren van bouwen aan meer samenwerking is het zaak dat de overheid weer meer in onderzoek en innovatie investeert voor de toekomst van Nederland menen VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Bij de bedrijven in de topsectoren nemen de investeringen in R&D al weer enkele jaren toe, maar de rek is er aan de publieke kant volledig uit na alle eerdere bezuinigingen. De ‘innovatie- en wetenschapssinaasappel’ is daardoor volledig uitgeknepen en de Nederlandse positie dreigt te verschralen als er aan de publieke kant niet meer gebeurt.’ Organisaties als de OESO en de Europese Commissie pleiten er al langer voor dat de Nederlandse overheid weer meer investeert. Door dit zo te doen dat deze investeringen ook private investeringen uitlokken ontstaat een stevige voedingsbodem voor toekomstige welvaart, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.