Toekomst pensioenstelsel: persoonlijker, eerlijker en transparanter

20-05-2016

Het Nederlandse pensioenstelsel moet in de toekomst persoonlijker, eerlijker en transparanter worden. Het huidige pensioenstelsel is nu volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog veelal te afhankelijk van de rente, dat menig pensioenfonds dreigt uit te hollen. De toekomst ligt in meer of mindere mate in een persoonlijker pensioenopbouw, aldus de SER.

Derde voorstel pensioenstelsel
De Sociaal Economische Raad (SER) presenteerde vandaag het rapport 'Persoonlijke pensioenvermogens met collectieve risicodeling'. Het is de derde variant voor een moderner pensioenstelsel, waarin elke Nederlander persoonlijk pensioen gaat opbouwen, maar waarbij de risico's worden collectief gedeeld. Werkgevers zijn over alle drie varianten (IV-A, IV-B en IV-C) positief, omdat deze een brug slaan tussen de bestaande collectieve regelingen en meer individuele regelingen.

Stabieler pensioenresultaat
Het opbouwen van een persoonlijk pensioenvermogen is niet alleen noodzakelijk om de pensioenen 'generatieproof' te maken, maar kan ook voor meer vertrouwen in pensioenen zorgen. De pensioenopbouw wordt voor iedere deelnemer immers inzichtelijker. Maar, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland, in alle varianten moeten de verdeelregels vooraf wel duidelijk zijn. En ook is het belangrijk dat verliezen niet kunnen worden doorgeschoven op toekomstige generaties.
In een meer individueel stelsel komen deelnemers er echter niet alleen voor te staan. Ook werkgevers hechten waarde aan collectieve beleggingen, zodat  risico's worden gespreid. Dat moet ervoor zorgen dat deelnemers meer in staat zijn om een beter en stabieler pensioenresultaat te behalen.

Renteschommelingen
De SER gaat de komende maanden met alle belanghebbenden over de toekomst van het pensioenstelsel om tafel. VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken de urgentie van een gemoderniseerd pensioenstelsel. 'De berichtgeving over dat pensioenfondsen mogelijk volgend jaar moeten afstempelen, toont de noodzaak van verandering aan, omdat dat het huidige pensioenstelsel te afhankelijk is van renteschommelingen.'
Werkgevers bepleiten dat een modern pensioenstelsel beter aansluit op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (mensen wisselen steeds vaker van baan), eenvoudiger, transparanter en eerlijker is en stabielere premies bevat.