TLN: 'Zero uitstoot in binnenstad kan als transport geen sluitpost meer is'

25-09-2017

Zero uitstoot in binnensteden in 2025. Dat is het streven van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland, vertelt voorzitter Arthur van Dijk in Forum, het opinieblad van VNO-NCW. 'Maar dat kan alleen als overheid en bedrijfsleven samenwerken, én als transport geen sluitpost meer is.'

 

Uitspraak rechter

Van Dijk reageert daarmee op een recente uitspraak van de rechter in een kort geding dat Milieudefensie had aangespannen. De Nederlandse staat moet op korte termijn meer doen om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren, en zo te voldoen aan de Europese richtlijn. 'Als we ons blijven verzetten tegen de huidige milieuzones, kom je steeds meer in de sfeer van zonering en verboden terecht', zegt Van Dijk.

 

Versnippering tegengaan

Met het streven naar zero uitstoot in 2025 loopt TLN vooruit op de huidige overheidsplannen, die op 2030 mikken. Om de doelstelling te halen, is volgens Van Dijk samenwerking met de gemeenten nodig om de huidige versnippering van milieuzones tegen te gaan. 'Er moeten daarnaast genoeg voorzieningen zijn, zoals oplaadpunten voor elektrische voertuigen en plekken buiten de binnenstad waar goederen kunnen worden overgeladen.'

 

Prijs omhoog

Transport is nu een sluitpost, stelt Van Dijk vast. 'De prijs van transport moet dus omhoog, want verduurzaming kost geld.' Ook bestelauto's, personenauto's en tweetakt brommers zullen volgens hem aan de uitstootnorm moeten voldoen. 'Die mogen dan ook niet ongestraft blijven rondrijden.'