‘Strijd tegen ondermijning kan niet zonder gegevensuitwisseling’

13-11-2019

Er moet snel wetgeving komen om uitwisseling van gegevens mogelijk te maken in de strijd tegen ondermijning. In afwachting daarvan kunnen pilots worden gestart. ‘Bedrijven, gemeenten en politie kunnen ondermijning niet effectief tegengaan met een blinddoek om’, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die debatteert woensdag over de aanpak van ondermijning van de bovenwereld door de onderwereld.

 

Privacy-beperkingen

De samenwerking tussen de verschillende partijen op dit vlak is vaak tijdelijk door het ontbreken van structurele middelen en de beperkingen die de privacywetgeving en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opleggen, stellen de ondernemingsorganisaties. Makelaars konden voorheen klanten waaraan zij twijfelden voorleggen aan de politie. Die gaf dan een rood, oranje of groen sein. Dat mag niet meer van de toezichthouder.

 

Ongebruikelijke transacties

Ook autoverhuurders en de transportsector willen voorkomen dat busjes worden gehuurd voor drugsvervoer. Banken willen onderling informatie uitwisselen over ongebruikelijke transacties. Zelfs gemeenten mogen geen relevante informatie uitwisselen over verdachte situaties tussen afdelingen in het gemeentehuis.

 

Ruimte pakken

‘De strenge Europese privacywetgeving biedt wel ruimte voor bijvoorbeeld het delen van gegevens tussen bedrijfssectoren, maar in Nederland pakken we die ruimte niet. Wetsvoorstellen zijn al 5 jaar in voorbereiding’, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij hebben onlangs samen met ruim 30 brancheorganisaties voorstellen gedaan om ondermijning tegen te gaan via publiek-private samenwerking. Ook de politie ondersteunt deze oproep.

 

Eigen verantwoordelijkheid

De AP zou mee moet werken aan praktische pilots. En in plaats van het verlenen van toestemming vooraf voor het omgaan met gegevens zou de verantwoordelijk meer moeten liggen bij de partijen die informatie verwerken. De AP kan dan ingrijpen als dat nodig is.