'Strengere eisen WBSO funest voor mkb'

25-02-2016

Ondernemers zijn niet geholpen met strengere eisen voor belastingvoordelen voor research and development (WSBO) zoals het Centraal Planbureau (CPB) voorstelt. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het vandaag verschenen CPB-boek Kansrijk Innovatiebeleid

Risicovol onderzoek
Nu zou onderzoek volgens het CPB te snel in aanmerking komen voor belastingvoordelen. Eis is immers dat het onderzoek nieuw moet zijn voor het bedrijf waardoor er  – aldus het CPB – zaken dubbel zouden gebeuren. 
Volgens  VNO-NCW en MKB-Nederland ziet het CPB hiermee niet alleen over het hoofd dat de WBSO beoogt r&d te stimuleren,  de uitkomst van dit risicovol en innovatief onderzoek is per definitie uitermate onzeker. Dezelfde onderzoeksvragen kunnen dus ook tot andere oplossingen leiden. Juist dat levert innovatie op.

Innovatiekracht
De WBSO is een echt mkb-instrument. Ruim 60 procent van het budget gaat naar het mkb. Dat is goed voor het ontwikkelen van eigen innovatie, maar levert ook kennis op om nieuwe technologie toe te passen. Het stellen van strengere eisen zal die verscheidenheid indammen en het vermogen van het bedrijfsleven- vooral in het mkb – om nieuwe technologie en innovatie toe te passen beperken. En daarmee dus ten kosten gaan van de innovatiekracht van het mkb.

Bureaucratische rompslomp
De kracht van de WBSO, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland, is de laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor het mkb. Bij elke aanvraag een oordeel vragen naar de stand van technologie in de wereld, zoals het CPB voorstelt, levert een enorme bureaucratische rompslomp op. En vraagt wel heel veel kennis van bedrijven en overheid. Bovendien zullen de uitvoeringskosten aan zowel publieke als private zijde enorm stijgen. Dat weegt niet op tegen het welvaartsverlies waarvan het CPB nu spreekt. 

Launching customer
Het CPB stelt overigens terecht dat het innovatiebeleid nog sterk verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door te kijken naar de rol van de overheid als launching customer.