'Stop extra geld voor technisch vmbo in een Krachtfonds'

28-11-2017

De 100 miljoen euro extra die het nieuwe kabinet heeft uitgetrokken voor het technisch vmbo moet niet op de grote hoop worden gegooid, maar in een apart fonds worden gestort voor goede plannen om het aanbod en de kwaliteit van het technisch vmbo te verbeteren. Dat voorstel doen VNO-NCW en MKB-Nederland vooruitlopend op de behandeling van de begroting 2018 van OCW. Met een tekort van duizenden technici per jaar is het alle hens aan dek en moeten we slim omgaan met het extra geld. Anders 'verdampt' het en zal het effect minimaal zijn.

 

Vmbo-Krachtfonds

Het nieuwe zogenoemde vmbo krachtfonds, waar VNO-NCW en MKB-Nederland gezamenlijk voor pleiten, moet zorgen dat vmbo- en mbo-scholen en bedrijven in een regio gezamenlijk toekomstplannen maken om het technisch vmbo overeind te houden én aantrekkelijker te maken. In sommige regio’s is het aanbod van technisch vmbo-onderwijs nu erg slecht. Een landelijke regievoerder moet er onder meer op toezien dat de samenwerking overal op gang komt en een sluitend netwerk van goed technisch beroepsonderwijs ontstaat en blíjft bestaan. Goede regionale plannen moeten met geld uit het fonds worden beloond.

 

Plannen voor technisch vmbo

In de regionale plannen kunnen onder meer afspraken worden gemaakt over het samen delen van locaties en machines, zodat leerlingen met de nieuwste apparatuur uit de praktijk leren werken. Ook het uitwisselen van docenten uit de praktijk moet een rol spelen. Zo wordt het beroepsonderwijs aantrekkelijker en sluit het ook beter aan op de praktijk, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Leven lang leren

In een gezamenlijke brief aan de vaste kamercommissie van OCW pleiten de organisaties verder voor een soepeler overgang tussen verschillende schooltypes, grotere betrokkenheid van het mbo bij educatie aan mensen die al werken, en een betere aansluiting van het aanbod aan opleidingen op de vraag uit het bedrijfsleven.