'Stikstofbeleid moet nu wél geloofwaardig zijn'

07-07-2020

Liever zorgvuldig dan (te) snel. Dat zegt Johan Remkes, voorzitter van de adviescommissie Stikstofproblematiek, in een interview in Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Hij begrijpt dat bedrijven weer snel willen bouwen en investeren, ‘maar we moeten uitkijken dat ze niet wéér in de stikstoffuik lopen’.

 

PAS op drijfzand

De aanpak van het stikstofprobleem moet nu wél goed worden geregeld, want het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was gebouwd op drijfzand, aldus Remkes. ‘Er zijn vergunningen verleend zonder voldoende zekerheid over herstel van de natuur.’ De Raad van State wees het PAS vorig jaar af, waarna de bouw tot stilstand kwam. ‘De overheid moet nu niet met nieuwe juridische listen komen om die projecten weer op gang te krijgen. Dan gaan we weer onderuit bij de Raad van State.’

 

Geen verwijsgedrag

Hij vindt wel dat het kabinet meer kan doen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Het uitkopen van boeren op basis van vrijwilligheid bijvoorbeeld zet volgens hem te weinig zoden aan de dijk. ‘De belangrijkste opdracht ligt bij de landbouw, maar elke sector die bijdraagt aan de uitstoot moet leveren vanwege de geloofwaardigheid van en het draagvlak voor het beleid. Aan verwijsgedrag heb je weinig.’

 

Vergunningverlening op gang

De vergunningverlening door de provincies moet weer snel op gang komen. Provincies zijn volgens Remkes doorgeschoten in hun ‘schrikreactie’ op het besluit van de Raad van State. Een drempelwaarde voor hoeveel stikstof in een gebied zou helpen, maar die moet wel gebaseerd zijn op ‘geloofwaardig’ beleid. ‘Als je zomaar een drempelwaarde instelt, loop je de kans dat je weer onderuitgaat.’